Gyvenamo namo rekonstravimas

        ŠIAME PROJEKTE YRA NAGRINĖJAMI IR ANALIZUOJAMI REKONSTRUKCIJOS BŪDAI. PROJEKTO TEMA YRA – GYVENAMOJO NAMO REKONSTRAVIMAS. PAGRINDINIS PROJEKTO TIKSLAS YRA – IŠPLĖSTI GYVENAMAS PATALPAS GYVENAMAJAME PASTATE, IŠANALIZUOTI IR PARINKTI IDEALIAUSIĄ VARIANTĄ ŠIAM TIKSLUI IGYVANDINTI. PROJEKTE YRA PAGRĮSTAS GERIAUSIO VARIANTO PARINKIMAS DETALIAIS NAGRINĖJAMŲ PROBLEMŲ IR TIKSLŲ APRAŠYMAIS IR ATLIKTA SOCIALINĖ APKLUASA.

 

PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ SĄRAŠAS

1. MOKĖTI ANALIZUOTI IR TAIKYTI PASTATŲ KONSTRUKCINIUS SPRENDINIUS;

2.GEBĖTI PARINKTI NESUDĖTINGO PASTATO STATYBINĖS DALIES INŽINERINĮ PROJEKTĄ;

3. GEBĖTI ANALIZUOTI, ORGANIZUOTI IR VYKDYTI PASTATŲ LAIKANČIŲ IR ATITVARINIŲ KONSTRUKCIJŲ TECHNOLOGIJAS;

4. GEBĖTI ANALIZUOTI IR PASIRINKTI REMONTO DARBŲ TECHNOLOGIJAS.

        PROJEKTAS YRA SUDARYTAS SIEKIANT IŠPLĖSTI GYVENAMĄSIAS PATALPAS PASTATE. TAM YRA SIŪLOMI TRYS VARIANTAI, IŠ KURIŲ YRA PARENKAMAS VIENAS IDEALIAIUSIAI TINKANTIS PAGAL ESAMĄ PADĖTĮ. TAI YRA TREČIAS VARIANTAS ĮRENGIANT NEAPGYVENDINTĄ MANSARDĄ, ŠIS BŪDAS YRA PARINKTAS ATSIŽVELGIANT Į DETALIAI IŠNAGRINĖJAMŲ PROBLEMŲ IR TYRIMŲ APRAŠYMAIS IR ATLIEKANT SOCIOLOGINĘ APKLAUSĄ. PALYGINTI SU PIRMUOJU IR ANTRUJU REKONSTRUKCIJOS BŪDU, ŠIS BŪDAS YRA PRANAŠESNIS TUO, KAD ČIA YRA MAŽESNĖ STATYBOS DARBŲ TRUKMĖ, MAŽESNĖS STATYBOS DARBŲ APIMTYS, KAS ATSILIEPIA Į STATYBOS KAINĄ IR YRA VIENAS IŠ PAGRINDINIŲ KRITERIJŲ ATLIKUS APKLAUSĄ.

            PAGAL PASIRINKTĄ VARIANTĄ YRA SUDAROMI BRĖŽINIAI, IŠANALIZUOJAMA DARBŲ TECHNOLOGIJA IR SUDAROMAS REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS.

 

NAGRINĖJAMOS TEMOS IR PROBLEMOS

;

           ŠIO PROJEKTO TEMA YRA – INDIVIDUALAUS GYVENAMOJO NAMO REKONSTRUKSTRAVIMAS IR YRA ATLIEKAMAS STATYBOS DARBŲ VYKDYMO TAIKOMASIS TYRIMAS, PAGRINDINĖ PROBLEMA YRA – PARINKTI GERIAUSIĄ BŪDĄ, KAIP IŠPLĖSTI GYVENAMĄSIAIS PATALPAS ESAMAME GYVENAMĄJAME PASTATE. KADANGI VYKSTATNT STATYBOS DARBAMS PASTATE GYVENS PASTATO GYVENTOJAI, YRA PAGEIDAUTINA, KAD STATYBOS DARBŲ TURKMĖ BŪTU KUO TRUMPESNĖ IR KUO MAŽIAU TURĖTŲ ĮTAKOS ESAMIEMS PASTATO GYVENTOJAMS.

        PASTATO REKONSTRUKCIJAI ĮVYKDYTI YRA SIŪLOMI TRYS REKOSTRUKCIJOS BŪDAI:

1. PASTATYTI PRIESTATĄ;

2. PASTATYTI ANTRĄ AUKŠTĄ;

3. ĮRENGTI MANSARDOJE ESAMAS NEGYVENAMAS PATALPAS.

       VISAIS ŠIAIS BŪDAIS GALIME IŠPLĖSTI GYVENAMĄSIAS PATALPAS IR PASIEKTI TIKSLĄ, TAČIAU REIKIA PASIRINKTI IDEALIAUSIĄ VARIANTĄ PAGAL ESAMĄ PADĖTĮ.

       PASIRINKUS PIRMĄ REKONSTRUKCIJOS BŪDĄ (SATATANT PRIESTATĄ) REIKĖTŲ ATSIŽVELGTI Į STATYBOS TRUKMĘ, BUS REIKALINGI MECHANIZMAI IR KITA TECHNIKA PRIESTATUI STATYTI. ŠIE MECHANIZMAI SUDARYTŲ TRIUKŠMĄ, KAS ESAMIEMS GYVENTOJAS NĖRA PRIIMTINA. ŽIŪRINT IŠ KITOS PUSĖS, PASTAČIUS PRIESTATĄ, ATSIRANDA KITI PAPILDOMI DARBAI, TOKIE KAIP APLINKIOS TVARKYMAS, GERBŪVIS IR PAN., KAS TAIPOGI ATSILIEPIA I STATYBOS TRUKMĘ IR ANALOGIŠKAI TUO PAČIU Į STATYBOS KAINĄ.

        PASIRINKUS ANTRĄJĮ REKONSTRUKCIJOS BŪDĄ (STATANT ANTRĄJĮ AUKŠTĄ  PAAUKŠTINANT PASTATĄ) TAIPOGI DARBŲ TRUKMĖ YRA ŽYMIAI DIDESNĖ LYGINANT SU TREČIUOJU VARIANTU – TIK ĮRENGUS MANSARDĄ. NORINT STATYTI ANTRĄJĮ AUKŠTĄ, REIKIA IŠARDYTI ESAMĄ PASTATO STOGĄ IR VĖL REIKĖS UŽDENGTI PASTATYTĄ ANTRĄ AUKŠTĄ, O TAI SUKELTŲ DIDELIŲ NEPATOGUMŲ GYVENANTIEMS PIRAMME AUKŠTE IR VISA TAI AIŠKIAI ATSILIEPTŲ Į STATYBOS KAINĄ IR TRUKMĘ.

       PASIRINKUS TREČIĄJĮ VARIANTĄ (ĮRENGIANT ESAMĄ NEGYVENAMĄ MANSARDĄ) REIKĖTŲ TIK PAKEISTI KAIKURIAS STAYBINES KONSTRUKCIJAS, ĮRENGTI STOGLANGIUS IR ATLIKTI APDAILĄ. ĮRENGIANT MANSARDĄ DARBŲ TRUKMĖ BŪTU MAŽESNĖ, NES SKIRTINGAI NUO KITŲ VARIANTŲ, ATLIEKAMŲ BENDRASTATYBINIŲ DARBŲ YRA LABAI NEDAUG, O PAGRINDINIAI YRA APDAILOS DARBAI, KAS LYGINANT ŽYMIAI SUMAŽINA STATYBOS DARBŲ KAINĄ IR TRUKMĘ, LYGINANT SU KITAIS BŪDAIS, TODĖL ŠIS VARIANTAS BŪTŲ IDEALIAUSIAS, GREIČIAUSIAI ĮVYKDYTAS IR LABIAUSIAI PRIIMTINAS ESAMIEMS GYVENTOJAMS, KURIEMS ŠIO BŪDO REKONSTRUKCIJOS DARBAI PRAKTIŠKAI NETURĖTŲ DIDELĖS ĮTAKOS.

        KAD ĮSITIKINTI IR PAGRĮSTI SPRENDIMO IDEALIAUSIĄ BŪDĄ, YRA ATLIKTA APKLAUSA IŠ GYVENTOJŲ, ATLIEKANČIŲ REKONSTERUKCIJĄ NUOSAVAME NAME. JIEMS YRA IŠSAMIAI IŠAIŠKINAMA PROBLEMA, YRA PASIŪLOMI TRYS BŪDAI PROBLEMAI IŠSPRĘSTI IR UŽDUODAMAS KLAUSIMAS „KURIS IŠ ŠIŲ TRIJŲ BŪDŲ JUMS BŪTU TINKAMIAUSIAS ATLIKTI REKONSTRUKCIJĄ“. YRA SUVEDAMI ATSAKYMŲ DUOMENYS IR IŠRENKAMAS LABIAUSIAI TINKAMAS REKONSTRUKCIJOS BŪDAS:

 

             ATLIKUS APKLAUSĄ MATOME, KAD IŠPLĖSTI GYVENAMĄSIAS PATALPAS GERIAUSIAS YRA 3 BŪDAS – ĮRENGIANT MANSARDĄ, TODĖL TOLIMESNĖJE EIGOJE YRA SUDAROMAS REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS, ĮRENGIANT ESAMĄ NEGYVENAMĄ MANSARDĄ.

 

        Atliekant  savo baigiamąjį darbą nepakako vien per keletą metų sukauptų žinių. Teko į pagalbą pasitelkti įvairius literatūros šaltinius. Priimant namo  rekonstravimo sprendimus, jų taikymo būdus pravertė V. Vencevičiaus ir R.Žilinsko knyga “Statinių rekonstrukcija ir remontas” išleista 2000 metais.

     Technologinėje dalyje naudojausi V. Kriukelio ir V. Krušinsko parengta knyga “Statybos darbų technologija”, kurioje plačiai išdėstytos naujos statybos darbų technologijos, jų taikymo būdai.

      G. Marčiukaičio, J. Valivonio knyga “Pastatų konstrukcijų projektavimo pagrindai” vadovavausi projektuodamas savo pastato stogo laikančiąsias konstrukcijas. Žinoma, dėl pasikeitusių apkrovų skaičiavimo taisyklių teko naudotis ir internetinių svetainių teikiama informacija. Adresu WWW.am.lt suradau “Statybos Techninius Reglamentus” : STR 2.05.03:2003  “Statybos konstrukcijų projektavimo pagrindai”, STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos”.

;

   L. Popovo “Statybos darbų kontrolė” padėjo aprašyti leistinus statybos darbų kokybės nuokrypius atliekant stogo įrengimo darbų technologinę kortelę.

       Sudarant statybos darbų kiekių lenteles naudojausi darbo sąnaudų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvais, bei jų priedais.

        Atlikdamas ekonominę dalį, skaičiavimus atlikau su UAB “Sistela” sukurta skaičiavimų programa “SISTEL”.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

p;

      V. Vencevičius ir R.Žilinskas “Statinių rekonstrukcija ir remontas”, vadovėlis – Vilnius: Lietuvos aukštojo mokslo ministerija 2000m.;

       V. Kriukelis ir V. Krušinskas “Statybos darbų technologija”, vadovėlis – Vilnius: Lietuvos aukštojo mokslo ministerija 2002m.;

      G. Marčiukaitis, J. Valivonis “Pastatų konstrukcijų projektavimo pagrindai”, vadovėlis – Vilnius: Mokslas  2001m.;

            “Statybos Techniniai Reglamentai” :

   STR 2.05.03:2003  “Statybos konstrukcijų projektavimo pagrindai”,

   STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos”.

   “Statybos darbų kontrolė” –  L. Popovas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *