Temos Archyvai: Žmonės

Ąžuolo karūna

Ąžuolo karūna
Ąžuolo karūna, darželyje Ąžuolas su auklėtojos pagalba iš popieriaus pasigamino sau karūną.
Gamyba paprasta, iš popieriaus tiesiog reikia iškirpti karūnos kontūru ir sulenkti abu kraštus, juos sukliuojuoti popieriniais klijais ir karūna paruošta.
Karūna pauošta snaigėmis, nes gaminta sausio mėnesį, žiemos tema vyrauja darželyje. Popierius spalvotas, violetinės spalvos.

Žolės pjovimas Sauliaus pagalba

Žolės pjovimas Sauliaus pagalba
Žolės pjovimas Sauliaus pagalba visiems atvejams gali padėti susitvarkyti su žole. Saulius pradėjo žolės pjovimo karjerą, kai atėjo į Lietuvą  krizė ir jis prarado darbą. Tada užėjęs į savo garažą, pažiūrėjo kokius įrankius turi ir ką gali pats pasiūlyti žmonėms. Iš visų jo pasiūlytų paslaugų labiausiai paklausa buvo žolės pjovimas, tad iki šių dienų jis pjauna žolę privačiai už kiekvienam prieinamą kainą.
Žolės pjovimas Sauliaus pagalba
Žolės pjovimas Sauliaus pagalba, norėdami nusipjauti žolę ar susitavrkyti aplinką, galite susiekti telefonu su Sauliumi ir jis jums padės.

tel. +370 682 36 569, pjauna visoje Lietuvoje, o pats bazuojasi Vilniuje. Žolės pjovimo aro kaina 3 eurai.

Žydų kapinės

Žydų kapinės
Žydų kapinės, šios kapinės yra žydų gyventojo vieno nedidelio Lietuvos miestelio, pagal metus galima teigti, kad tai to miestelio gyventojo kapinaitės, nes jos prasidėjo dar prieš pirmąjį pasaulinį karą.
Žydų kapinės
Žydų kapinės yra saugoma valstybės ir pačių žydų įvairių organizacijų. Todėl šios kapinaitės yra žinomos tik to miestelio gyventojams ir patiems žydams, kurie jas prižiūri. Vietiniai gyventojai šias kapines vadina „Žydų magylos” ir iš pagarbos jų neliečia ir duoda amžinąjį atilsį šiems mirusiems.  Todėl Tvarto administracija taip pat viešai neskelbia šios tikslios vietovės, tačiau norime parodyti, kad Lietuvos istorija yra tikrai labai gili ir įdomi, todėl reikia savo valstybės istorija  puoselėti ir gerbti.
Žydų kapinės
Žydų kapinės šiek tiek istorijos iš vikipedijos:

Žydai (hebr. יְהוּדִים , tar. jehudím) – tauta, kilusi iš senųjų semitų genčių. Ši sąvoka naudojama įvairiomis reikšmėmis, tačiau dažniausiai žydais vadinami judaizmo išpažinėjai, taip pat žydų tautybės ir kultūros atstovai. „Žydų tauta“ pačių žydų suprantama šiek tiek skirtingai, nei kitos tautos, nes yra labiau susijusi su tikinčiųjų bendruomenės idėja ir „tauta“ labiau reiškia tai, kad žydai esą vieno protėvio palikuonys. skaityti daugiau..

Tomas Byčkovas

Tomas Byčkovas
Tomas Byčkovas, tai unikalaus instrumento muzikantas.  Trakų Vokės dvare jis „užbūrė” lankytojų širdis su Hang muzikos instrumento skleidžiamais garsais.

Kaip tei­gia at­li­kė­jas, inst­ru­men­tą „ga­mi­na iš spe­cia­laus me­ta­lo ly­di­nio. Ja­me iš­dau­žo­mi tam tik­ri įdu­bi­mai, tam tik­ros plokš­tu­mos, ku­rios vib­ruo­ja ir sklei­džia gar­sus. Tai la­bai su­bti­li pro­fe­si­ja. Inst­ru­men­tas uni­ka­lus, žmo­nėms ne­ma­ty­tas ir įdo­mus sa­vo gar­su, nes yra ma­žai to­kių ati­tik­me­nų tu­rin­tis gar­sas. Kaž­kam pri­me­na gon­gus, kaž­kam – skam­ban­čius ti­be­tie­tiš­kus in­dus, bet sa­vo pra­sme jis ne­ša kaž­ką nau­jo, ko žmo­nės nė­ra gir­dė­ję, o kiek­vie­nas nau­jas da­ly­kas at­ne­ša po­ky­čius. Tai yra tei­gia­mi po­ky­čiai. Jie lei­džia pa­žvelg­ti į ki­to­kią, ne­kas­die­nę rea­ly­bę. Sun­ku kar­tais pro ją pra­si­mušt“, – ma­no T. Byč­ko­vas. skaityti daugiau..