Darbo partijos stojimo anketa

………………………………………………………………………………………………………………….
vardas, pavardė

…………………………………………………………………………………………………………..
gyv. vieta

…………………………………………………………………………………………………………..
telefono numeris; el. paštas

Darbo partijos Vilniaus miesto
skyriaus tarybai

PRAŠYMAS – ANKETA
PRIIMTI Į DARBO PARTIJĄ
2012 _________________
(data)
____________________
(vieta)

Prašau priimti į Darbo partiją.
Su partijos statutu ir programa esu susipažinęs (-usi), įsipareigoju jų laikytis ir vykdyti.
Pateikiu šiuos duomenis:
Darbovietės pavadinimas ir adresas: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Einamos pareigos: ___________________________________________________________________
Asmens kodas: _____________________________________________________________________
Išsilavinimas: ______________________________________________________________________
Priklausymas kitoms partijoms:
a) anksčiau _____________________________________________
b) dabar ________________________________________________
Teistumas:__________________________________________________________________________

___________ ______________________________
(parašas) (vardas ir pavardė)

Skyriaus tarybos nutarimas apie nario priėmimą į Darbo partiją

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

DARBO PARTIJOS NARIO ANKETA

VARDAS:………………………………………………PAVARDĖ:………………………………………………………
GIMIMO DATA…………………………………………TELEFONAS………………………………………………
ADRESAS………………………………………………………………………………………………………………………..
ŠEIMYNINĖ PADĖTIS……………………………………………………………………………………………………
VAIKŲ AMŽIUS……………………………………………………………………………………………………………..
IŠSILAVINIMAS (ką baigęs)……………………………………………………………………………………………
SPECIALYBĖ………………………………………………………………………………………………………………….
TOBULINIMOSI KURSAI………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
DARBAS KOMPIUTERIU(programos, kuriomis dirbate)………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
KALBOS, KURIAS MOKATE…………………………………………………………………………………………
DARBO STAŽAS…………………………………………………………………………………………………………….
KUR IR KUO ŠIUO METU DIRBATE…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
KUR IR KUO ESATE DIRBĘS PRIEŠ TAI, KIEK LAIKO (išvardinti 3 paskutines darbovietes)……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PRIEŽASTYS DĖL KURIŲ NEDIRBATE……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
KAS GALĖTŲ DUOTI REKOMENDACIJAS (telefonai, pavardės)………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
KOKIOJE DARBO PARTIJOS SKYRIAUS VEIKLOJE NORĖTUMĖTE DALYVAUTI (socialinė, ekonominė, sporto ir kt.)…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
KITA (visuomeninė, politinė veikla)………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

REKOMENDACIJA
PRIIMTI ASMENĮ Į DARBO PARTIJĄ*

_______________________________________________________________________________
Data, vieta, skyrius

Rekomenduojančio Darbo partijos nario vardas, pavardė

Asmens, kurį rekomenduojama priimti vardas, pavardė

Kodėl rekomenduojate šį asmenį:

________________________________
Rekomenduojančio asmens parašas

__________________________
*Prašome dvi rekomendacijas pridėti prie stojimo anketos

REKOMENDACIJA
PRIIMTI ASMENĮ Į DARBO PARTIJĄ*

_______________________________________________________________________________
Data, vieta, skyrius

Rekomenduojančio Darbo partijos nario vardas, pavardė

Asmens, kurį rekomenduojama priimti vardas, pavardė

Kodėl rekomenduojate šį asmenį:

________________________________
Rekomenduojančio asmens parašas

__________________________
*Prašome dvi rekomendacijas pridėti prie stojimo anketos

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *