Vincas Kudirka skulptūra Vilnius

Vincas Kudirka skulptūra Vilnius
Vincas Kudirka skulptūra Vilnius, šalia vaikštinėja  neišauklėtas  vaikas, paliktas be tėvų priežiūros. 

Vincas Kudirka tai pamatus pastatęs Lietuvos spaudai ir sukūręs Lietuvos valstybės Himną, kuris buvo pristatytas Lietuvai 1919 metais.

Lietuvos valstybės Himnas

Lietuva, Tėvyne mūsų,
Tu didvyrių žeme,
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia.

Tegul Tavo vaikai eina
Vien takais dorybės,
Tegul dirba Tavo naudai
Ir žmonių gėrybei.

Tegul saulė Lietuvoj
Tamsumas prašalina,
Ir šviesa, ir tiesa
Mūs žingsnius telydi.

Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse,
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *