Verslo liudijamų rūšys

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO
Į S A K Y M A S

DĖL VERSLO LIUDIJIMO FORMOS IR INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO (IŠRAŠAS)

2002 m. lapkričio 21 d. Nr. 333
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatų (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2001, Nr. 85-2991; 2002, Nr. 20-786) 18.11 punktu ir siekdama įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 „Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams tvarkos“ (Žin., 2002, Nr. 112-4992) nuostatas:
1. T v i r t i n u pridedamus:
1.1. Verslo liudijimo FR0461 formą;
1.2. Individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatorių.
2. (nepateikiamas).
3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:
3. 1. Inspekcijos viršininko 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 243 „Dėl patento formos ir kitų formų bei dokumentų, reguliuojančių patentus įsigijusių fizinių asmenų veiklą, patvirtinimo“ patvirtintą patento FR0220 formą;
3.2. Inspekcijos viršininko 2001 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 18 „Dėl klasifikatorių patvirtinimo“ (2002 05 27 įsakymo Nr. 136 redakcija) patvirtintą Veiklos rūšių, kuriomis verstis išduodami privalomieji patentai, klasifikatorių.
4. Šis įsakymas, išskyrus 1.2 punktą, įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 dienos.

VIRŠININKĖ VIOLETA LATVIENĖ
______________

PATVIRTINTA
Valstybinės mokesčių inspekcijos
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
viršininko 2002 m. lapkričio 21 d.
įsakymu Nr. 333

INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, KLASIFIKATORIUS

Veiklos rūšis pagal Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimą Nr. 1797 Veiklos porūšis Veiklos grupė Mokesčio skaičiavimo būdas
pavadinimas kodas pavadinimas kodas
Žemės ūkio paslaugų veikla
(EVRK klasė 01.41) 01 laukų ruošimas 01.01 paslaugos mėnesiais
žemės ūkio augalų sėja 01.02
žemės ūkio augalų priežiūra 01.03
žemės ūkio augalų purškimas 01.04
vaismedžių genėjimas 01.05
runkelių retinimas 01.06
derliaus nuėmimas ir paruošimas realizuoti rinkoje 01.07
žemės ūkio augalų apsauga nuo ligų ir kenkėjų 01.08
sausinimo ir drėkinimo sistemų eksploatavimas 01.09
sodų, parkų ir žalių vejų sporto aikštelėse ir panašiose vietose apsodinimas ir priežiūra 01.10
medžių genėjimas ir gyvatvorių karpymas 01.11
žemės ūkio mašinų, jas valdant, veikla 01.12
Medienos ruoša, malkų gamyba, medienos ruošos paslaugų veikla, įskaitant rąstų vežimą miške
(įeina į EVRK klasę 02.01; 02.02) 02 medienos ruoša 02.01 paslaugos mėnesiais
malkų ruoša 02.02
medienos ruošos veikla, įskaitant rąstų vežimą miške 02.03
Prekyba kioskuose
(už kiekvieną kioską)
(įeina į EVRK klasę 52.62) 04.01 prekyba dienomis
Prekyba prekyvietėse, suteikianti teisę verstis išnešiojamąja ir išvežiojamąja prekyba
(įeina į EVRK klases 52.62; 52.63) 04.02 prekyba
– visoje Lietuvos Respublikoje 04.02.01 dienomis
– respublikos miestuose 04.02.02 dienomis
– visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus respublikos miestus** 04.02.03 dienomis
Prekyba iš (nuo) laikinųjų
prekybos įrenginių
(įeina į EVRK klasę 52.63) 04.03 prekyba
– visoje Lietuvos Respublikoje 04.03.01 dienomis
– respublikos miestuose 04.03.02 dienomis
– visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus respublikos miestus** 04.03.03 dienomis
Išnešiojamoji ar išvežiojamoji prekyba
(įeina į EVRK klasę 52.63) 04.04 prekyba
– visoje Lietuvos Respublikoje 04.04.01 dienomis
– respublikos miestuose 04.04.02 dienomis
– visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus respublikos miestus** 04.04.03 dienomis
Periodinių spaudos leidinių
platinimas (įeina į EVRK klases 22.12,
22.13) 05 paslaugos mėnesiais
Asmeninių ir namų ūkio reikmenų, išskyrus audiovizua-
linius kūrinius ir garso įrašus, nuoma
(EVRK klasė 71.40) 06 tekstilės dirbinių, drabužių ir avalynės nuoma 06.01 prekyba mėnesiais
baldų, keraminių ir stiklinių indų, virtuvės ir pietų indų, elektrinių buitinių prietaisų ir kitų asmeniniam naudojimui skirtų daiktų nuoma 06.02
pramoginių laivų nuoma 06.03
dviračių, sporto įrangos nuoma 06.04
juvelyrinių dirbinių, muzikos instrumentų, teatro dekoracijų ir kostiumų nuoma 06.05
knygų, žurnalų ir laikraščių nuoma 06.06
mašinų ir įrenginių smulkiojo remonto darbams nuoma 06.07
gėlių ir augalų nuoma 06.08
jojamųjų žirgų nuoma 06.09
kitų turizmo priemonių nuoma 06.10
muzikos instrumentų nuoma 06.11
Kompiuteriniai žaidimai (už kiekvieną komplektą)
(įeina į EVRK klasę 72.60) 07 naudojami tik personaliniai kompiuteriai ir/arba žaidimams skirti kompiuteriai, prie kurių prijungiami displėjus arba televizorius, klaviatūra ir papildomi žaidimo valdymo įrenginiai. Kompiuteriniais žaidimais nelaikomi gamintojų lošimo ar žaidimo tikslais sukurti ir pagaminti įrengimai bei įrenginiai, kuriais galima žaisti tik įmetus žetonus, monetas ar popierinius pinigus bei kitokiais būdais patvirtinus apie sumokėjimą už žaidimą. Verslo liudijimas nesuteikia kompiuterinių žaidimų veiklai naudoti lošimo ir/ar žaidimo automatus paslaugos mėnesiais
Batų valymas
(įeina į EVRK klasę 93.05) 08 paslaugos mėnesiais
Mokamų tualetų ir svėrimo paslaugos
(įeina į EVRK klasę 93.05) 09 paslaugos mėnesiais
Apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos) teikimas
(EVRK klasė 55.23.20) 10 Kompleksinę paslaugą (nakvynės, higienos, maitinimo ir poilsio) kaimo vietovėse teikia ūkininkai ir individualių namų savininkai, turintys pažymėjimą (sertifikatą) dėl Turizmo įstatyme nustatytų minimalių reikalavimų įvykdymo paslaugos mėnesiais
Žuvų gaudymas verslinės žūklės įrankiais ir jų apdorojimas* (x)
(įeina į EVRK klases 05.01; 15.20) 11 gamyba mėnesiais
Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas* (x)
(EVRK klasės 17.11–17. 17) 12 medvilnės, vilnos, šukuotos vilnos, lino pluoštų paruošimas ir verpimas 12.01 gamyba mėnesiais
šilko, įskaitant pašukas, pervijimas ir paruošimas bei sintetinių ar dirbtinių gijų verpalų sukimas ir tekstūravimas 12.02
įvairių tekstilės medžiagų siuvimo siūlų, įskaitant melanžinius, gamyba 12.03
kitų tekstilės pluoštų, pavyzdžiui, džiuto ar luobinių pluoštų, paruošimas ir verpimas 12.04
Gatavų tekstilės dirbinių gamyba* (x)
(EVRK klasė 17.40) 13 įvairių tekstilės medžiagų gatavų gaminių, įskaitant megztus (trikotažinius) ar nertus, gamyba 13.01 gamyba
mėnesiais
antklodžių, įskaitant kelioninius pledus 13.01.01
lovos, stalo, tualeto ar virtuvės skalbinių 13.01.02
vatinių ir pūkinių antklodžių, pagalvėlių, pampsukų (pufų), pagalvių, miegamųjų maišų ir kt. 13.01.03
gatavų namų apyvokos reikmenų gamyba 13.02
užuolaidų, užuolaidėlių, lango uždangų, lovatiesių, baldų ar mašinų apdangalų ir kt. 13.02.01
brezento, palapinių, turizmo (stovyklavimo) reikmenų, burių, žaliuzių nuo saulės, lengvųjų automobilių apdangalų 13.02.02
vėliavų, vėliavėlių, gairelių ir kt. 13.02.03
rankšluosčių, pašluosčių indams šluostyti 13.02.04
Drabužių siuvimas,
taisymas * (x)
(EVRK klasės 18.10, 18.21–18.24; 52.74) 14 odinių ar odos pakaitalų drabužių siuvimas, taisymas 14.01 gamyba mėnesiais
darbinių drabužių siuvimas, taisymas 14.02
viršutinių drabužių vyrams, moterims ir vaikams iš austų, megztų (trikotažinių), nertų, neaustinių ir kt. medžiagų siuvimas, taisymas 14.03
apatinių drabužių vyrams, moterims ir vaikams iš austų, trikotažinių ar nertų medžiagų, nėrinių ir kt. (marškinių, vasarinių marškinėlių, apatinių kelnių, trumpikių, pižamų, naktinių baltinių, chalatų, palaidinių, kelnaičių, liemenėlių, korsetų ir kt.) siuvimas, taisymas 14.04
kūdikių drabužių, sportinių kostiumų, slidinėjimo kostiumų, maudymosi aprangos ir kt. siuvimas, taisymas 14.05
skrybėlių ir kepurių siuvimas, taisymas 14.06
kitų drabužių priedų (pirštinių, diržų, šalikų, kaklajuosčių, kaklaraiščių, plaukų tinklelių ir kt.) siuvimas, taisymas 14.07
kailinių galvos apdangalų siuvimas, taisymas 14.08
tekstilinės, be pado avalynės siuvimas, taisymas 14.09
Lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų, balno reikmenų ir pakinktų gamyba, taisymas* (x)
(EVRK klasė 19.20; 52.71)
15 odinių, kompozicinės odos ir bet kurių kitų medžiagų, pavyzdžiui, padengtų plastiku, austinių medžiagų, vulkanizuotų pluoštų ar kartono, kurių gamybos technologija yra tokia kaip odos, lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų gamyba, taisymas 15.01 gamyba mėnesiais
nemetalinių laikrodžių dirželių gamyba, taisymas 15.02
kitų odos ar kompozicinės odos reikmenų (pavarų diržų, kuprinių ir kt.) gamyba, taisymas 15.03
balno reikmenų ir pakinktų gamyba, taisymas 15.04
Avalynės taisymas (x)
(EVRK klasė 52.71)

16 paslaugos mėnesiais
Statybinių dailidžių ir stalių dirbinių, medinės taros, kitų medienos gaminių, čiužinių gamyba, remontas * (x)
(EVRK klasės 20.30; 20.40; 20.51; 36.15) 17 Statybai skirtų medienos dirbinių gamyba 17.01 gamyba mėnesiais
tašų, gegnių, stogo atramų, 17.01.01
durų, langų, langinių ir jų staktų 17.01.02
laiptų, turėklų 17.01.03
figūrinių lentjuosčių, bagetų, malksnių, skalų 17.01.04
parketo blokų, grindlenčių ir kt., sujungtų į plokštes 17.01.05
medinių surenkamųjų statinių ar jų detalių gamyba 17.02
medinių karstų ir kitų laidojimo reikmenų gamyba 17.03
medinės taros gamyba 17.04
pakavimo dėžučių, skrynučių, narvinių dėžių, būgnų ir panašios medinės pakavimo taros gamyba 17.04.01
medinių padėklų, dėžinių padėklų ir kitų apkrovos plokščių gamyba 17.04.02
medinių statinių, kubilų, puskubilių ir kitų dirbinių iš medienos gamyba 17.04.03
įvairių medienos dirbinių gamyba 17.05
medinių kotų, rankenų ir korpusų įrankiams, šluotoms, šepečiams, teptukams 17.05.01
medinių kurpalių pusbačiams ar batams ir kailiamaučių, drabužių pakabų 17.05.02
medinių buitinių įrankių, virtuvės indų ir reikmenų; apsiaustų ir skrybėlių pakabų 17.05.03
medinių statulėlių ir puošybinių dirbinių, medienos mozaikų, inkrustuotosios medienos 17.05.04
medinių dėžučių ir juvelyrinių dirbinių, stalo įrankių bei panašių dirbinių dėklų 17.05.05
medinių rėčių, šeivų, tūtelių, siuvimo siūlų vytukų, lankučių ir panašių tekintų medinių dirbinių 17.05.06
kitų medinių dirbinių 17.05.07
čiužinių gamyba 17.06
čiužinių pastovų (karkasų) gamyba 17.06.01
spyruoklinių ar kimštinių arba su vidiniais tarpikliais čiužinių gamyba 17.06.02
neaptrauktų akytosios gumos ar akytojo plastiko čiužinių gamyba 17.06.03
Dirbinių iš kamštienos, šiaudų, pynimo medžiagų gamyba, vainikų, krepšelių, puokščių, šluotų, šepečių ir kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba* (x)
(EVRK klasės 20.52; 36.62; 36.63) 18 dirbinių gamyba iš natūraliosios ar aglameruotos kamštienos 18.01 gamyba mėnesiais
natūraliosios kamštienos apdirbimas 18.02
pynių ir panašių dirbinių iš pynimo medžiagų gamyba (paklotų, demblių, širmų ir kt.) 18.03
pintinių ir pintų dirbinių gamyba 18.04
vainikų, krepšelių, puokščių gamyba 18.05
šluotų ir šepečių, plaušinių šluotų ir plunksninių dulkių šluotų, dažymo šepečių, dažymo padėklų ir volelių, drėgmės šalinimo volelių ir kt. gamyba 18.06
batų ir drabužių šepečių gamyba 18.07
kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba 18.08
skėčių nuo lietaus ir saulės, lazdų, lazdų – sėdynių, vytinių, botagų, sagų, spaudžių, kabių, sąsagų, užtrauktukų 18.08.01
asmeninio naudojimo dirbinių: pypkių, šukų, šukų plaukams prilaikyti, plaukų segtukų, perukų, dirbtinių barzdų ir antakių 18.08.02
įvairių dirbinių: (dirbtinių gėlių, vaisių ir lapų, priemonių, naudojamų triukams rodyti ir pokštams krėsti, rankinių sietų ir rėčių, siuvėjų manekenų ir kt.) 18.08.03
iškamšų darymas 18.08.04
Keraminių buities ir puošybos gaminių bei dirbinių gamyba) * (x)
(EVRK klasė 26.21) 19 kraminių pietų indų ir kitų buities ar tualeto reikmenų gamyba 19.01 gamyba mėnesiais
statulėlių ir kitų keraminių puošybos dirbinių gamyba 19.02
Betono, gipso ir cemento gaminių bei dirbinių gamyba ir pastatymas, akmens pjaustymas, formavimas ir apdaila, įskaitant įrašų iškalimą (išpjovimą) paminkliniuose akmenyse* (x)
(EVRK klasės 26.66; 26.70) 20 betono, gipso, cemento ar dirbtinio akmens gaminių bei dirbinių gamyba (skulptūrų, baldų, bareljefų, vazų, gėlių vazonų ir kt.) 20.01 gamyba mėnesiais
naudojamo kapinėse akmens pjaustymas, formavimas ir apdaila 20.02
Statybinių stalių ir dailidžių metalo dirbinių gamyba, įrankių, spynų ir vyrių gamyba, montavimas* (x)
(EVRK klasės 28.12; 28.62; 28.63) 21 metalinių durų, langų ir jų rėmų, langinių ir vartų, tvorų, tvorelių gamyba, montavimas 21.01 gamyba mėnesiais
mašinų ar mechaninių prietaisų peilių ir pjovimo geležčių gamyba 21.02
rankinių įrankių, pavyzdžiui, replių, atsuktuvų ir kt. gamyba 21.03
pjūklų ir pjūklų geležčių, įskaitant diskinių ir grandininių pjūklų geležtes, gamyba 21.04
rankinių įtaisų su varikliu ar be variklio bei staklių keičiamųjų įrankių: gręžtuvų, skylamušių, štampų, frezų gamyba 21.05
kalvystės įrankių: žaizdrų, priekalų ir kt. gamyba 21.06
spaustuvų, veržtuvų gamyba 21.07
pakabinamų ar įleidžiamųjų spynų, raktų, vyrių ir panašių metalo dirbinių pastatams, baldams, transporto priemonėms
ir kt. gamyba 21.08
Žemės ir miškų ūkio traktorių ir kitų žemės ir miškų ūkio mašinų remontas (x)
(įeina į EVRK klases 29.31; 29.32) 22 paslaugos mėnesiais
Asmeninių ir namų ūkio reikmenų
taisymas (x)
(EVRK klasės 52.71–52.74) 23 galanterijos ir kelioninių gaminių iš natūralios ir dirbtinės odos taisymas 23.01 paslaugos mėnesiais
avalynės taisymas 23.02
drabužių taisymas ir persiuvimas 23.03
kitas asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas 23.04
Elektrinių buities reikmenų taisymas (x) (EVRK klasė 52.72) 24 paslaugos mėnesiais
Dirbinių iš gintaro ir jo pakaitalų
gamyba * (x)
(įeina į EVRK klasę 36.22) 25 gamyba mėnesiais
Žvejybos reikmenų gamyba, trūklių lervų gaudymas * (x)
(įeina į EVRK klases 36.40; 05.01) 26 gamyba mėnesiais
Žvakių ir kitų liejinių iš vaško gamyba * (x)
(įeina į EVRK klasę 36.63) 27 gamyba mėnesiais
Esamų statinių restauravimas,
konservavimas (x)
(įeina į EVRK klasę 45.21) 28 paslaugos mėnesiais
Fotografavimo veikla (x)
(EVRK klasė 74.81) 29 fotografijų gamyba: 29.01 paslaugos mėnesiais
portretinių pasams, mokyklinių, vestuvinių ir kt. 29.01.01
komerciniams, leidybiniams (knygų, žurnalų), madų, nekilnojamojo turto ir turizmo tikslams 29.01.02
fotojuostų apdorojimas 29.02
užsakovo negatyvų ar kino juostų ryškinimas, fotonuotraukų darymas ir didinimas 29.02.01
skaidrių rėminimas 29.02.02
nuotraukų perfotografavimas,
atnaujinimas, retušavimas 29.02.03
Knygų įrišimas, apdaila (x)
(EVRK klasė 22.23)
30 knygų, brošiūrų, žurnalų, katalogų ir kt. spaudos lankų sutvarkymas ir apdaila (sulankstymas, surinkimas, brošiūravimas, klijavimas, lankų tikrinimas, apklijavimas lipnia juostele, dailinimas, paauksavimų įspaudimas) 30.01 paslaugos mėnesiais
spausdinto popieriaus ar viršelių, t. y. formų blankų, žymenų (etikečių), produkcijos pavyzdžių kortelių, kalendorių, reklaminės, siunčiamos paštu literatūros, prospektų apdaila (sulankstymas, įspaudimas, skylučių gręžimas, skylučių pramušimas, perforavimas, reljefų įspaudimas, štampavimas, suklijavimas, dengimas) 30.02
Kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, soliariumų veikla (x)
(EVRK klasė 93.02, įeina į EVRK klasę 93.04)
31 vyrų ir moterų plaukų trinkimas, lyginimas, kirpimas, sušukavimas, dažymas, spalvinimas, garbanojimas, tiesinimas ir panaši veikla, barzdos skutimas ir lyginimas 31.01 paslaugos mėnesiais
veido masažas, manikiūras ir pedikiūras, makiažas ir kt. 31.02
soliariumų veikla 31.03
Muzikantų paslaugos (x)
(įeina į EVRK klasę 92.31) 32 paslaugos mėnesiais
Poilsio parkų ir paplūdimių veikla, poilsinių transporto priemonių, turistinės stovyklos paslaugų teikimas, batuto ir kt. veikla (x)
(įeina į EVRK klasę 92.72) 33 paslaugos mėnesiais
Namų ūkio veikla (šeimininkavimas pobūviuose, butų tvarkymas, baldų ir kilimų valymas, vaikų priežiūra, daržų priežiūra, apželdinimas, malkų skaldymas ir kt.) (x)
(įeina į EVRK klasę 95.00) 34 paslaugos mėnesiais
Įrankių galandimas (x)
(įeina į EVRK klasę 28.52) 35 paslaugos mėnesiais
Elektros variklių, generatorių, transformatorių remontas (x)
(įeina į EVRK klasę 31.10) 36 paslaugos mėnesiais
Kapaviečių priežiūra ir duobkasių
paslaugos (x)
(įeina į EVRK klasę 93.03) 37 paslaugos mėnesiais
Krosnių, kaminų ir židinių valymas (x)
(įeina į EVRK klasę 74.70) 38 paslaugos mėnesiais
Meno kūrinių restauravimas (x)
(įeina į EVRK klasę 92.31) 39 paslaugos mėnesiais
Stiklo išpjovimas (x)
(įeina į EVRK klasę 45.44) 40 paslaugos mėnesiais
Įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių dirbinių taisymas (x)
(EVRK klasė 52.73) 41 paslaugos mėnesiais
Dviračių remontas (x)
(įeina į EVRK klasę 52.74) 42 paslaugos mėnesiais
Apgyvendinimo paslaugų (nakvynės ir pusryčių paslaugos) teikimas
(EVRK klasė 55.23.20) 43 Paslaugą miestuose teikia individualių gyvenamųjų patalpų savininkai, turintys pažymėjimą (sertifikatą) dėl Turizmo įstatyme nustatytų minimalių reikalavimų įvykdymo paslaugos mėnesiais
Saldžių ir sūrių užkandžių (cukraus vatos, spragintų kukurūzų ir panašiai) gamyba* (x) (įeina į EVRK klasę 15.82) 44 gamyba mėnesiais
Kailių išdirbimas ir dažymas, kailinių gaminių ir dirbinių gamyba* (x)
(EVRK klasė 18.30)

45 kailių ir odų išdirbimas bei dažymas (skutimas (valymas), šikšninimas, riebalų šalinimas, rauginimas, balinimas, kirpimas ir vilnų išpešiojimas bei dažymas) 45.01 gamyba mėnesiais
kailinių gaminių ir dirbinių gamyba 45.02
kailinių drabužių ir drabužių priedų 45.02.01
gaminių ir dirbinių iš kailių atliekų gaminimas 45.02.02
įvairių kailinių gaminių ir dirbinių (kilimėlių, neprikimštų pampsukų (pufų), gabaliukų pramoniniam blizginimui (poliravimui)) 45.02.03
dirbtinio kailio ir jo dirbinių gamyba 45.03
Megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų gamyba, megztų (trikotažinių) ir nertų gaminių bei dirbinių gamyba*(x)
(EVRK klasės 17.60; 17.71; 17.72) 46 megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų gamyba ir jų apdaila 46.01 gamyba mėnesiais
veliūrinių ir pliušinių bei kilpelinių medžiagų 46.01.01
megztų ,,Rašel” ar panašios markės mašinomis tinklo ir apdailos medžiagų langams 46.01.02
kitų megztų (trikotažinių) ar nertų medžiagų 46.01.03
trikotažo, įskaitant kojines, triko ir pėdkelnes gamyba 46.02
puloverių, susagstomų megztinių, megztinių, liemenių ir panašių gaminių bei dirbinių gamyba 46.03

Avalynės gamyba*(x)
(EVRK klasė 19.30)
47 įvairios paskirties, įvairių medžiagų, įvairios gamybos technologijos, įskaitant liejimą, avalynės gamyba 47.01 gamyba mėnesiais
antkurpių, antblauzdžių ir panašių dirbinių gamyba 47.02
avalynės dalių gamyba (batviršių ir batviršių dalių, padų ir vidpadžių, kulnų ir kt.) 47.03
Baldų gamyba*(x)
(EVRK klasės 36.11; 36.12; 36.13; 36.14; 36.15) 48 kėdžių ir sėdimųjų baldų gamyba 48.01 gamyba mėnesiais
įstaigų, darbo kambarių ir buitinių patalpų kėdžių ir sėdynių iš įvairių medžiagų gamyba ir remontas 48.01.01
teatrų, kino teatrų ir kt. kėdžių ir sėdynių iš įvairių medžiagų gamyba ir remontas 48.01.02
transporto priemonių kėdžių ir sėdynių iš įvairių medžiagų gamyba ir remontas 48.01.03
kėdžių ir sėdinių apdaila (apmušimas, aptraukimas) 48.01.04
kitų įstaigos ir prekybos įmonių (parduotuvių) baldų gamyba 48.02
parduotuvės baldų gamyba ir remontas 48.02.01
įstaigos baldų gamyba ir remontas 48.02.01
viešbučio ir restorano baldų gamyba ir remontas 48.02.03
virtuvės baldų gamyba ir remontas 48.03
kitų baldų gamyba 48.04
valgomojo baldų gamyba ir remontas 48.04.01
miegamojo baldų gamyba ir remontas 48.04.02
prieškambario baldų gamyba ir remontas 48.04.03
vaikiškų baldų gamyba ir remontas 48.04.04
baldų apdaila, tokia kaip dažymas, tamponinis poliravimas ir aptraukimas 48.04.05
čiužinių gamyba 48.05
Esamų statinių atstatymas ir remontas (x)
(įeina į EVRK klasę 45.21; klasės 45.22; 45.41; 45.42; 45.43; 45.44) 49 surenkamųjų konstrukcijų surinkimas ir montavimas statybvietėje 49.01 paslaugos mėnesiais
laikančių stogo konstrukcijų ir stogo dangų montavimas 49.02
stogo montavimas 49.02.01
stogo dengimas 49.02.02
hidroizoliavimas 49.02.03
pastatų ar kitų statinių vidinis ir išorinis tinkavimas, įskaitant tinko pagrindo tvirtinimą 49.03
staliaus dirbinių įrengimas 49.04
medinių ar kitų medžiagų nesavos gamybos durų, langų, durų ir langų staktų įstatymas, virtuvinės įrangos montavimas 49.04.01
vidaus užbaigimas, pavyzdžiui, lubų, sienų dengimas mediena, judamų pertvarų ir kt. įrengimas 49.04.02
grindų ir sienų dengimas 49.05
sienų ar grindų dengimas keraminėmis, betoninėmis ar tašyto akmens plytelėmis 49.05.01
parketo ir kitokių medinių grindų dangų klojimas 49.05.02
grindų klojimas kilimais ir linoleumu, įskaitant gumines ar plastikines dangas 49.05.03
grindų ar sienų dengimas spalvotųjų trupinių betonu, marmuru, gruntu ar skalūnu 49.05.04
sienų tapetavimas 49.05.05
dažymas ir stiklinimas 49.06
pastatų vidaus ir išorės dažymas 49.06.01
stiklų, veidrodžių ir kt. stiklinimas 49.06.02
Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas(x)
(EVRK klasė 50.20) 50 techninė priežiūra ir remontas 50.01 paslaugos mėnesiais
mechaninis remontas 50.01.01
elektrinės įrangos remontas 50.01.02
einamoji techninė priežiūra 50.01.03
kėbulo remontas 50.01.04
variklinių transporto priemonių atsarginių dalių remontas 50.01.05
plovimas, poliravimas ir kt. 50.01.06
purškimas ir dažymas 50.01.07
priekinių stiklų ir langų remontas 50.01.08
padangų ir kamerų remontas, uždėjimas ar pakeitimas 50.02
antikorozinis apdorojimas 50.03
vilkimas 50.04
atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų instaliavimas 50.05
pagalba kelyje 50.06
Patalpų nuoma*** (xx)
(įeina į EVRK klasę 70.20) 51 paslaugos mėnesiais
Žuvų, mėsos bei jų gaminių rūkymas (x)
(įeina į EVRK klases 15.13; 15.20) 52 paslaugos mėnesiais
Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba (x)
(EVRK klasė 15.32) 53 paslaugos mėnesiais
Grūdų malimas (x)
(įeina į EVRK klasę 15.61) 54 paslaugos mėnesiais
Buhalterinės ir skaičiavimo įrangos techninė priežiūra ir remontas (x)
(EVRK klasė 72.50) 55 paslaugos mėnesiais
Vertimo veikla (įskaitant spausdinimą) (x)
(įeina į EVRK klasę 74.83) 56 paslaugos mėnesiais
Nauja statinių statyba (xx)
(įeina į EVRK klases 45.11; 45.21; 45.25; 45.31; 45.33; 45. 41; 45.42; 45.43; 45.44; 45.45) )
58
pastatų nugriovimas, išardymas, žemės darbai 58.01 paslaugos
mėnesiais

pastatų ir kitų statinių nugriovimas ir išardymas 58.01.01
statybvietės valymas 58.01.02
žemės darbai (grunto kasimas, šalinimas, statybvietės gulstumo suformavimas, tranšėjų, griovių kasimas, akmenų šalinimas) 58.01.03
bendroji pastatų statyba 58.02
visų tipų pastatų statyba 58.02.01
surenkamųjų konstrukcijų surinkimas ir montavimas statybvietėje 58.02.02
kiti statybos darbai 58.03
pamatų klojimas 58.03.01
vandens šulinių gręžimas ir įrengimas 58.03.02
ne savos gamybos plieno elementų montavimas 58.03.03
plieno lenkimas 58.03.04
plytų ir akmenų mūrijimas 58.03.05
pastolių ir darbo platformų statymas ir ardymas 58.03.06
dūmtraukių įrengimas 58.03.07
elektros instaliacijos ir kitų įtaisų įrengimas 58.04
elektros instaliacijos ir įtaisų 58.04.01
elektrinių šildymo sistemų 58.04.02
kambarinių ir lauko antenų 58.04.03
gaisro pavojaus signalizacijos 58.04.04
apsaugos signalizacijos 58.04.05
žaibolaidžių ir kt. 58.04.06
vamzdynų tiesimas 58.05
vandentiekio ir sanitarinių įrenginių 58.05.01
dujų įrenginių 58.05.02
šildymo, vėdinimo, šaldymo ar oro kondicionavimo įrenginių ir kanalų 58.05.03
priešgaisrinių sistemų 58.05.04
pastatų ar kitų statinių vidinis ir išorinis tinkavimas, įskaitant tinko pagrindo tvirtinimą 58.06
staliaus dirbinių įrengimas 58.07
medinių ar kitų medžiagų nesavos gamybos durų, langų, durų ir langų staktų, virtuvinės įrangos, laiptinių įrangos 58.07.01
vidaus užbaigimas (lubų, sienų dengimas mediena, judamų pertvarų ir kt. įrengimas) 58.07.02
grindų ir sienų dengimas 58.08
sienų ar grindų dengimas keraminėmis, betoninėmis ar tašyto akmens plytelėmis 58.08.01
parketo ir kitokių medinių grindų dangų klojimas 58.08.02
grindų klojimas kilimais ir linoleumu, įskaitant gumines ar plastikines dangas 58.08.03
grindų ar sienų dengimas spalvotųjų trupinių betonu, marmuru, gruntu ar skalūnu 58.08.04
sienų tapetavimas 58.08.05
dažymas ir stiklinimas 58.09
pastatų vidaus ir išorės dažymas 58.09.01
stiklų, veidrodžių ir kt. stiklinimas 58.09.02
inžinerių statinių dažymas 58.09.03
pastatų išorės valymas garais, svidinimas smėlio sraute ir panaši veikla 58.10
kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai 58.11
privačių plaukimo baseinų įrengimas 58.12
Kvalifikacijos tobulinimo veikla (x) (EVRK klasė 80.42.30) 59 Suaugusių profesinės kvalifikacijos tobulinimas, pomėgių lavinimas ir kitas švietimas, kurį baigus neįgyjamas valstybės pripažintas išsilavinimas, profesinė kvalifikacija ar teisė atlikti tam tikrą darbą ar eiti tam tikras pareigas paslaugos mėnesiais
Papildomo mokymo veikla (x)
(EVRK klasė 80.42.40) 60 Vaikų ir jaunimo papildomas ugdymas dailės, muzikos ir kt. srityse pagal bendrajam pagrindiniam, viduriniam ar profesiniam mokymui netapačias programas paslaugos mėnesiais
Santechnikos darbai (x)
(įeina į EVRK klasę 45.33) 61 paslaugos mėnesiais
Juvelyrinių papuošalų gamyba ir
taisymas* (x) (įeina į EVRK klasę 36.22;
EVRK klasė 52.73) 62 gamyba 62.01 gamyba mėnesiais
taisymas 62.02
Dirbtinės bižuterijos gamyba* (x)
(EVRK klasė 36.61) 63 gamyba mėnesiais
Filmavimas pramoginiuose renginiuose (x)
(įeina į EVRK klasę 92.34) 64 paslaugos mėnesiais
Elektros įtaisų įrengimas ir remontas (xx)
(įeina į EVRK klasę 45.31) 65 elektros instaliacijos ir įtaisų įrengimas ir remontas 65.01 paslaugos mėnesiais
elektrinių šildymo sistemų įrengimas ir remontas 65.02
kambarinių ir lauko antenų įrengimas ir remontas 65.03
gaisro pavojaus signalizacijos įrengimas ir remontas 65.04
apsaugos signalizacijos įrengimas ir remontas 65.05
žaibolaidžių ir kt. įrengimas ir remontas 65.06
Išorinių informacijos priemonių kūrimas ir jų išdėstymas (x)
(įeina į EVRK klasę 74.40) 66 skelbimų lentų, skydų, naujos informacijos švieslenčių, karkasų ir pan. kūrimas ir jų išdėstymas 66.01 paslaugos mėnesiais
reklaminis langų apipavidalinimas, reklamos lipinimas ant automobilių ir autobusų ir kt. 66.02
Taikomosios dailės ir vaizduojamojo meno dirbinių gamyba* (x) (įeina į EVRK 92.31 klasę) 67 gamyba mėnesiais
Audiovizualinių kūrinių ir (arba) fonogramų bet kokiose laikmenose platinimas (prekyba ir (arba) nuoma)
(įeina į EVRK klases 71.40, 52.62) 68 prekyba audiovizualiniais kūriniais ir (arba) fonogramomis 68.01 prekyba mėnesiais
audiovizualinių kūrinių ir (arba) fonogramų nuoma 68.02
Dovanų pakavimas (x)
(įeina į EVRK klasę 74.82) 69 paslaugos mėnesiais
Gyvulių priežiūros ir šėrimo paslaugų
veikla (x)
(įeina į EVRK klasę 01.42) 70 paslaugos mėnesiais
Muzikos instrumentų taisymas (x) (įeina į EVRK klasę 36.30) 71 paslaugos mėnesiais
Projektiniai-konstruktoriniai darbai (xx)
(įeina į EVRK klasę 74.20.30) 71 paslaugos mėnesiais
Vonių restauravimas
(įeina į EVRK klasę 28.75) 73 paslaugos mėnesiais
Siuvinėtų dirbinių gamyba* (x)
(įeina į EVRK klasę 17.74) 74 gamyba mėnesiais
Šunų kirpimas (x)
(įeina į EVRK klasę 93.05) 75 paslaugos mėnesiais
Gyvulių traukiamų transporto priemonių (karučių,vežimėlių), valčių, laivelių, plaustų
ir kt. gamyba*
(EVRK klasė 35.50, įeina į EVRK klasę 35.12) 76 karučių, bagažo vežimėlių, rankinių vežimėlių ir kt. gamyba 76.01 gamyba mėnesiais
gyvulių traukiamų transporto priemonių gamyba 76.02
valčių, laivelių, plaustų ir kt. gamyba 76.03
Trenerių veikla (xx) (jei asmuo nėra sudaręs sporto veiklos sutarties (kontrakto)
(įeina į EVRK klasę 92.62) 77 paslaugos mėnesiais
Veislinių naminių gyvūnėlių auginimas*
(įeina į EVRK klasę 01.25) 78 gamyba
Knygų, žurnalų ir laikraščių nuoma
(įeina į EVRK klasę 71.40) 79

paslauga mėnesiais
Kilimų ir kiliminių gaminių taisymas (x)
(EVRK klasė 52.74.30) 80
paslauga
mėnesiais
Diskotekos vedėjo veikla (x)
(įeina į EVRK klasę 92.31) 81 paslauga mėnesiais
Turistų gidų veikla
(įeina į EVRK klasę 63.30.30) 82 paslauga mėnesiais

* Verslo liudijimas suteikia teisę prekiauti jame nurodytomis savo gamybos prekėmis neįsigijus prekybos verslo liudijimo.
** Respublikos miestai: Vilnius, Alytus, Kaunas, Klaipėda, Marijampolė, Neringa, Palanga, Panevėžys, Šiauliai.
*** Verslo liudijimas nesuteikia teisės teikti apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugų arba nakvynės ir pusryčių paslaugų, EVRK klasė 55.23.20).

(x) Verslo liudijimas nesuteikia teisės parduoti savo gamybos prekių ir teikti paslaugų įmonei ar kitam juridiniam asmeniui, jeigu veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšis yra viena iš veiklos, kuria verčiasi įmonė ar kitas juridinis asmuo, rūšių.
(xx) Verslo liudijimas suteikia teisę parduoti savo gamybos prekes ir teikti paslaugas tik gyventojams.

Pastabos: 1. EVRK – Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius.
2. Jeigu šio klasifikatoriaus 1 skilties skliausteliuose nurodyta tik EVRK klasė – gyventojas gali verstis visų toje EVRK klasėje nurodytų rūšių veikla.
3. Jeigu šio klasifikatoriaus 1 skiltyje skliausteliuose nurodyta, kad veiklos rūšis įeina į tam tikrą EVRK klasę, fizinis asmuo gali verstis tik klasifikatoriuje nurodytos rūšies veikla.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *