Verkių rūmų vidus

Pirmieji vyskupų rūmai buvę mediniai su mūriniais rūsiais.Yra žinoma , kad juose 1519m. mirė Vilniaus vyskupas Albertas Vaitiekus Radvila .Čia gyventi patiko vyskupui Valerijonui Protasevičiui XVIa. XVIIa.pradžioje valdant Vilniaus vyskupui ir LDK vicekansleriui Eustachijui Valavičiui , Verkiuose stovėjo renesansiniai Vyskupų rūmai.Vilniaus vyskupas Konstantinas Bžotovskis XVIIa. Pab.-XVIIIa. pr.aukštame Neries kranto kalne pastatė tvirtovės tipo rūmus , amžininkų vadintus pilimi.

Neris ir Žirmūnai
Neris ir Žirmūnai matosi nuo Verkių rūmų apžvalgos aikštelės.

Vietą naujųjų rūmų statybai parinko ir jų erdvinę kompoziciją suplanavo prieš tai jau minėtas Martynas Knakfusas.Visą ansamblį perplanuoti baigė iš Vakarų Euoropos studijų grižęs Laurynas Gucevičius.Iškilo rūmai su  koplyčia ir dviem dideliais namais tarnautojams. Iškilminguose , gražiuose ir reprezentaciniuose ,klasicizmo stiliaus rūmuose buvo kelios salės, keliasdešimt kambarių,koplyčia, iždinė , tetras, didelė biblioteka , ginklų bei iškasenų rinkiniai ir paveikslų muziejus.Buvo įvestas vandentiekis , įrengtas dujinis apšvietimas.

1816m.V.Potockis verkių rūmus pardavė kaip minėta Vilniaus pavieto maršalkai Stanislovui Jasinskiui.Pastarasis gerai tvarkė Verkių įmones , malūnus, valė tvenkinius , tačiau apleido centrinius rūmus ir 1839m. Verkiai buvo parduoti.1840m. prasidėjo Verkių rezidencijos rekonstrukcija , labiausiai pakeitusi rytinius rūmus.Rekonstrukcijai vadovavo iš Gudijos kilęs Vilniaus uneversiteto profesorius Karolis Podčašinskis.1846m.buvo nuardyti centriniai rūmai.Prie rytinės oficinos vakarinio galo pristatytas bokštas , o prie rytinio galo – dviejų aukštų žiemos sodas.Sumažinta viršutinio parko teritorija, aptverta nauja tvora, pastatytas sargo namelis.Parteryje įrengtas fontanas , pastatytas vandens bokštas.

Paskutinis Verkių dvaro savininkas – neturtingas čekų kilmės dvarininkas Kazimieras Spinekas , 1910m. nusipirkęs Verkius , juose gyveno iki Antrojo pasaulinio karo.Pirmojo pasaulinio karo metais sunyko žiemos sodas , itališkas parkas , iškirsta daug vertingų medžių išgrobstyta daugelis meno vertybių.

Po antrojo pasaulinio karo Verkių dvaras buvo aptvarkytas.1949-1956m.veikė kolūkių pirmininkų mokykla, 1956-1959m.- gyvulininkystės technikumas su pagalbiniu ūkiu ir studentu bendrabučiu. 1960m.vakariniame rūme įsikūrė Lietuvos mokslų akademijos Botanikos , o rytiniame Zoologijos institutai.Rytiniame rūme Mokslų akademija įsteigė Mokslininkų rūmus , kurie naudojo šio pastato dalį iki šiol.Ilgą laiką čia veikė nuolatinė Dailės muziejaus ekspozicija.

1992m.įsteigtas Verkių istorijos ir kultūros draustinis ir Verkių regioninis parkas.

1995m.visas Verkių architektūrinis ansamblis perduotas Botanikos institutui.Atnaujintame malūne veikia alaus restoranas , atkurtas XIXa. Dujinis apšvietimas.Restauruojami dvaro pastatai.

Šiuo metu centrinių rūmu funkcija atlieka rytinė oficina-puošniausias ansamblio pastatas , gausiausiai dekoruotas ir viduje.Tai trijų aukštų pastatas su rūsiu.Viduje-erdvus vestibiulis su paradiniais laiptais , išsiskiria Malachitinė salė , Renesansinė salė , Baroko salė , Raudonoji (klasicizmo stiliaus ) salė , Ampyrinė salė , Juodoji salė , Riteriu (Baltoji ) salė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.