Uždavinys

Uždavinys 1
Kokia masė natrio sulfido (Na2S) susidarys reaguojant 16 g sieros su natriu?
2 Na + S → Na2S
Duota: m(S) = 16 g
M(S) = 32 g/mol
Rasti: m(Na)
Formulė: n = m : M m = n x M
Sprendimas:
1. Randame sieros molių skaičių:

n(S) = 16 g : 32 g/mol = 0,5 mol
2. Randame nežinomos medžiagos (Na) molių skaičių:

x mol 0,5 mol
2 Na + S → Na2S
2 mol 1 mol

Kadangi visi uždavinių daviniai verčiami moliais (masės, dalelių skaičiai), tai sudaroma proporcija:

Pagal reakcijos lygtį reaguojančių molių skaičių rodo koeficientai → 2 mol Na 1 mol S
x mol Na 0,5 mol S

x = 0,5 mol x 2 mol : 1 mol = 1 mol Na
3. Randame Na masę:

n (Na) = 1 mol
M (Na) = 23 g/mol
m (Na) = 23 g/mol x 1 mol = 23 g
Atsakymas: su 16 g sieros reaguoja 23 g natrio
Uždavinys 2
Kokių masių vario oksido (CuO) ir vandenilio (H2) reikia, norint gauti 16 g vario?
CuO + H2 → Cu + H2O
Duota: m(Cu) = 16 g
M(Cu) = 64 g/mol
Rasti: m(CuO) ir m(H2)
Formulė: n = m : M
m = n x M
Sprendimas:
1. Randame vario molių skaičių:

n(Cu) = 16 g : 64 g/mol = 0,25 mol
2. Randame vario oksido molių skaičių:

x mol 0,25 mol
CuO + H2 → Cu + H2O
1 mol 1 mol

Pagal reakcijos lygtį: 1 mol CuO – 1 mol Cu
Pagal uždavinio sąlygą: x mol CuO – 0,25 mol Cu

x = 1 mol x 0,25 mol : 1 mol = 0,25 mol CuO
3. Randame vario oksido masę:

n(CuO) = 0,25 mol
M(CuO) = 64 + 16 = 80 g/mol
m(CuO) = 80g/mol x 0,25 mol = 20 g
4. Randame vandenilio molių skaičių:

y mol 0,25 mol
CuO + H 2 → Cu + H2O
1 mol 1 mol
1 mol H2 – 1 mol Cu
x mol H2 – 0,25 mol Cu
x = 1 mol x 0,25 mol : 1mol = 0,25 mol H2
5. Randame vandenilio masę:

n (H2) = 0,25 mol
M(H2) = 1 x 2 = 2 g/mol
m(H2) = 0,25 mol x 2 g/mol = 0,5 g
Atsakymas: 16 g vario gauti reikia 20 g CuO ir 0,5 g H2.
Uždavinys 3
Kiek gramų ir molekulių vandens susidarė 7 g vandenilio (H2) reaguojant su deguonimi?
2 H2 + O2 → 2 H2O
Duota: m(H2) = 7 g
M(H2) = 2 g/mol
Rasti: m(H2O)
N(H2O)
Formulė: m = n x M
N = n x NA
Sprendimas:
1. Randame vandenilio molių skaičių:

n(H2) = 7 g : 2 g/mol = 3,5 mol
2. Randame vandens molių skaičių:

3,5 mol x mol
2H2 + O2 → 2 H2O
2 mol 2 mol

Pagal reakcijos lygtį: 2 mol H2 – 2 mol H2O
Pagal uždavinio sąlygą: 3,5 mol H2 – x mol H2O
x = 2 mol x 3,5 mol H2 : 2 mol = 3,5 mol H2
3. Randame vandens 3,5 mol masę:

m = n x M
m(H2O) = 3,5 mol x 18 g/mol = 63 g
4. Randame vandens molekulių skaičių:
w = n x wA
wA = 6,02 x 1023
N(H 2 O) = 3,5 x 6,02 x 1023 = 2,107 x 1024
Atsakymas: iš 7 g H2 gauname m(H2O) – 63 g, N(H2O) – 2,107 x 1024
Uždavinys 4
Kiek kalio sulfato susidarys reaguojant 100 ml 30 % sieros rūgšties tirpalo, kurio ς = 1,22 g/cm3 su kalio šarmu.
2 KOH + H2SO4 → K2SO4 + 2 H2O
Duota: v(H2SO4) = 100 ml
w(H2SO4) = 30 %
ς(H2SO4) = 1,22 g/cm3
Rasti: m(H2SO4)
Formulė: m = v x ς
m(A) = w(A) : 100 % x m(t)
n = m : M
m = n x M
Sprendimas:
1. Randame 30 % H2SO4 masę:

m = v x ς, m(H2SO4) = 100 ml x 1,22 g/cm3 = 122 g
2. Randame grynos H2SO4 masę:

m(H2SO4) 100 % = 30 % : 100 % x 122 g = 36,6 g
3. Randame H2SO4 molių skaičių:

M(H2SO4) = 98 g/mol
n = m : M; n (H2SO4) = 36,6 g : 98 g/mol = 0,37 mol
4. Randame K2SO4 molių skaičių:

0,37 mol x
2 KOH + H2SO4 → K2SO4 + 2 H2O
1 mol 1 mol
x = 0,37 mol x 1 mol : 1 mol = 0,37 mol
5. Randame K2SO4 masę:

M(K2SO4) = 39 x 2 + 32 + 16 x 4 = 174 g/mol
m = n x M
m(K2SO4) = 174 g/mol x 0,37 mol = 64,38 g
Atsakymas: iš 30 % H2SO4 ς = 1,22 g/cm3 gausime 64,38 g K2SO4
Uždavinys 5
Kokio tūrio 9 % sodos (Na2CO3) tirpalo, kurio ς = 1,12 g/ml, reikės reakcijai su magnio chloridu (MgCl2). Šios reakcijos metu susidarė 0,15 mol magnio karbonato MgCO3.
Na2CO3 + MgCl2 →MgCO3 + 2 NaCl
Duota: n(MgCO3) = 0,15 mol
w(Na2CO3) = 9 %
ς(Na2CO3) = 1,12 g/ml
Rasti: v(Na2CO3)
Formulė: m(t) = mA : wA x 100 %
v = m : ς
m = n x M
Sprendimas:
1. Nustatome Na2CO3 molių skaičių:

x mol 0,15 mol
Na2CO3 + MgCl 2 → MgCO3 + 2 NaCl
1 mol 1 mol
Pagal reakcijos lygtį: 1 mol Na2CO3 – 1 mol MgCO3
Pagal uždavinio sąlygą: x mol Na2CO3 – 0,15 mol MgCO3
x = 0,15 mol x 1 mol : 1 mol = 0,15 mol
2. Nustatome Na2CO3 masę:

n(Na2CO3) = 0,15 mol
M(Na2CO3) = 106 g/mol
m = n x M
m(Na2CO3) = 0,15 mol x 106 g/mol = 15,9 g
3. Randame 9 % sodos tirpalo masę:

m(t) = m(A) : w(A) x 100 %
m(Na2CO3) = 15,9 g : 9 % x 100 % = 176,7 g
4. Randame 9 % tirpalo tūrį:

v = m : ς
v (Na2CO3)t = 176,7 g : 1,12 g/ml = 157,8 ml
Atsakymas: reikia 157,8 ml Na2CO3 9 % tirpalo.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *