Silikato blokeliai

Trumpa informacija apie silikatinius blokus “Silka” M
Silikatiniai blokai „Silka“ M – tai autoklaviniai kalkių ir smėlio gaminiai. Jie formuojami iš homogeniško smėlio, kalkių ir vandens mišinio ir kietinami hidroterminėmis sąlygomis ne mažesniame kaip 0,8 MPa slėgyje.
Pagaminti blokai laikomi ant padėklų arba paketuose ant tvirto lygaus pagrindo. Pirkėjo pageidavimu gali būti įpakuojami į polietileną.
Krovimo, gabenimo ir laikymo metu silikatiniai blokai „Silka“ M turi būti apsaugoti nuo sudaužymo.
Silikatiniai blokai „Silka“ M yra su tuštymėmis. Šie gaminiai pasižymi dviem bendrais bruožais:
– specialia forma (įlaidos ir iškyšos), leidžiančia mūryti sienas be vertikalių siūlių;
– matmenų tikslumu. Tai leidžia mūryti sienas, naudojant plonasluoksnį skiedinį („Ankerfix KS 80″).
Silikatiniai blokai “Silka” M atitinka įmonės standarto }ST 2196876-05: 1999 reikalavimus.
Silikatinių blokų “Silka” M pagrindiniai techniniai rodikliai ir jų vertės
22 lentelė
Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas Bandymo metodas Matavimo
Vilt. Deklaruojamoji vertė
1. Bloko markė (stipris gniuždant pagal 5 pavyzdžių mechaninio stiprumo vidurkį) – ne mažiau GOST 8462 – 85 kgj / cm2 75, 100, 125, 150, 175
2. Atsparumo šalčiui markė – ne mažiau LST 1167-91 ciklai 15, 25, 35
3. Vandens įgėris – ne mažiau LST 1167-91 % 6
4. Matmenys:

ilgis
plotis LST 1167-91 mm 340
240, 180, 150, 120, 80
storis (aukštis) 190, 198

10. Silikatinių blokų “Silka” M paskirtis
Silikatinius blokus “Silka” M rekomenduojama naudoti statant busto, viešosios paskirties, pramonės bei ūkinės veiklos pastatus.
Silikatinių blokų “Silka” M naudojimo lentelė 23 lentelė

Silikatinių blokų Naudojimas
rūsys statinys vienai šeiniai statinys daugeliui šeimų pramoninis statinys

“Silka” M 8 pertvarinės sieneles pertvarinės sienos
“Silka” M 12 tarpbutinės sienos pertvarinės sienos
“Silka” M 1 S laikančiosios sienos
(išorinės ir vidinės) laikančiosios sienos
(išorinės ir vidinės)
“Silka” M 18 laikančiosios sienos (išorinės ir vidinės) laikančiosios sienos (išorinės ir vidinės) laikančiosios sienos (išorinės ir vidinės)
“Silka” M 24 taikančiosios sienos laikančiosios sienos
(išorinės ir vidinės) (išorinės ir vidinės)
Vakarų Europos šalyse praktikuojama mūryti sienas iš silikatinių dirbinių žemiau grunto lygio ir iki 0,5 m aukščio virš jo, t.y. įrengiant rūsius. Tie rūsiai yra šildomi.
Lietuvos Respublikos normos to daryti neleidžia. Ateityje, projektuotojams numačius būtiną priešdrėgmine izoliaciją ir apšiltinimą, silikatiniai blokai “Silka” M galėtų tapti populiaria rūsių statybos medžiaga.
Pastatams statyti naudojant naujausias technologijas galima gerokai sumažinti investicines išlaidas, nes taip sumažėja darbo sąnaudos bei sutrumpėja montavimo laikas.
Naujieji blokai taip pat patogesni naudoti, nes turi montavimo angas, skirtas dirbti naudojant specialų griebtuvą. Tokiu atveju kiekvieną bloką galima pernešti viena ranka.

Sienos mūrijimo iš plytų ir blokų, naudojant įvairias siūles, laiko palyginimas
(Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai, I dalis, 9 (1) papildymas)
24 lentelė

Sienų medžiagų rūšys Siūlių rūšys Darbo sąnaudos d.val/m3 mūro, kai storis 25 (24) cm
1. Silikatinė plyta 250x120x65 A Standartinės siūlės (horizontali ir vertikali) 12 mm tradicinis skiedinys 8,6
2. Silikatinė plyta 250x120x88 A Standartinės siūlės (horizontali ir vertikali) 12 mm tradicinis skiedinys 6,4
3. Silikatiniai blokai 250x120x138 A Standartinės siūlės (horizontali ir vertikali) 12 mm tradicinis skiedinys 5,3
4. Silikatiniai blokai “Silka” M 340x240x190 B Standartinės siūlės (horizontali) 1 2 mm tradicinis skiedinys 4,0

11. Kaip mūryti iš silikatinių blokų „Silka“ M
Mūrijimo iš silikatinių blokų “Silka” M būdas beveik nesiskiria nuo tradicinio. Vieno aukšto sienų statymas iš naujų elementų skirstomas į du etapus:
– pirmosios eiiės dėjimas, tuo pat metu išlyginant pagrindą;
– kitų eilių dėjimas naudojant 10 – 12 mm horizontaliąją tradicinio skiedinio arba 2-3 mm plonasluoksnio
skiedinio siūle.
Pirmosios eilės dėjimas
Tinkamas pirmosios eilės padėjimas yra labai svarbus. Tai reikia atlikti taip, kad būtų panaikinti bet kokie pagrindo nelygumai ir būtų suformuotas idealiai lygus bei horizontalus viršutinis eilės paviršius. Tai leistu kitose eilėse naudoti ne didesnio nei 10 mm storio siūles.
Reikiamam tikslumui užtikrinti, būtina nuolat tikrinti kiekvieno bloko horizontalumą. Taip pat galima taikyti vadinamąjį dėjimo „po virvele“ metodą.
Kitų eilių dėjimas mūre
Kitos eilės dedamos pagal tokią schemą:
1. Skiedinys užtepamas ir išlyginamas maždaug per 2 m, naudojant specialų dozatorių (šių dozatorių galima
įsigyti kartu su blokais).
2. Blokai padedami ant skiedinio (blokai pernešami ir dedami specialiu griebtuvu).
3. Kiekvienas blokas prispaudžiamas smūgiuojant guminiu plaktuku.
Medžiagos paruošimas statybos aikštelėje
Mūrijant iš silikatinių blokų “Silka” M, gali prireikti keisti pagrindinių blokų matmenis (pvz., norint tinkamai perrišti mūrą). Šiuo atveju tai nėra sudėtinga procedūra, nes blokai yra lengvai pjaustomi ir apskaldomi.
Įrankiai, kuriais yra apdorojami blokai yra šie: specialus platus kirstukas ir plaktukas (pav. 16), diskinis pjūklas akmeniui(pav. 17), pjovimo giljotina (pav. 18), kuria blokus galima pjauti įvairiu kampu.

Mūro perrišimas. Išorinių kampų, vainikų formavimas, perdangų atramos būdas

išorinio kampo perrišimas (pav. 19)

Taip pat galima jungti skirtingo pločio blokų mūrus (pav. 20).

Pav.19

Pav. 20
Pertvarinė šienais silikatinių blokų “Silka” M 8 jungiama sulaikančiąja siena perrišant ją su laikančiuoju mūru ankeriu iš nerūdijančio plieno (pav. 21). Tokie ankeriai dedami į kas antrą siūlė, mūrijant išorinę sieną.

Pav. 21
Pertvarinė siena iš pilnavidurių plytų jungiama su siena, sumūryta iš silikatinių blokų “Silka” M, „priklijuojant’ ją cemento ir kalkių skiediniu bei pritvirtinant specialiai suformuotais kampeliais.
Analogiškai su esančia laikančiąja siena jungiama pertvarinė šienais silikatinių blokų “Silka” M 8.
Sluoksniuotų sienų atveju naujų dydžių siūlės ne visada sutampa su fasadinio sluoksnio, sumūryto, pvz. iš pilnavidurių plytų, siūlėmis (pav. 22). Tokiu atveju mūro sluoksniams perrišti, siūloma naudoti įsukimo (arba įkalimo) ankerius, tvirtinamus įramstiniais kaiščiais arba atlenkiamus iki siūlės aptvarinėje sienoje.

Pav. 22
12. Perdangos
Statant pastatus iš silikatinių blokų “Silka” M, galima naudoti visų tipų perdangas. Atramos būdas turi būti toks, kaip ir sienų, sumūrytų iš kitų medžiagų. Tačiau, jei laikančiosios sienos sumūrytos iš silikatinių blokų „Silka“M 15, atsižvelgiant į mažą balkių atramos gylį, patariama naudoti lengvas gelžbetonio perdangas arba medines perdangas iki 4,5 m pločio. Laikančiųjų sienų, sumūrytų iš silikatinių blokų “Silka” M 18 ir M 24, atveju netaikomi jokie apribojimai.
13. Sienų armavimas
Pramoninių pastatų sienos daugeliu atveju yra labai aukštos. Taigi jas būtina sutvirtinti keliais gelžbetoniniais vainikais per visą ilgį. Tai labai užvilkina mūrijimo darbus (dėl betono „brendimo“ laiko).
Darbams paspartinti galima taikyti sienų armavimo metodą, kuris leistų mūrą, kaip vieną armuotą skydą atremtą į perdangą, pakelti iki 25 m aukščio.
Reikiamos formos ir pločio armatūros elementai mūrijami tiesiogiai į siūles.
14. Šiltinimas
Išorines sienas iš silikatinių blokų “Silka” M rekomenduojama šiltinti akmens vata arba pūstuoju polistirenu. Tik tada gaunamas reikiamas sienos šilumos perdavimo koeficientas – U. Apšiltinimo aspektu galima išskirti du mūrų tipus:
a) daugiasluoksnis mūras;
b) dvisluoksnis mūras.

Išorinė daugiasluoksnė siena su oro tarpu (pav. 23)

37 cm muro sudėtis:
– silikatiniai blokai “Silka” M 15
– akmens vata
– oro tarpas
– apdailos plytos (grublėtosios arba reljefinės)
– nerūdijantys ankeriai
– impregnantas
– vienpusis vidaus tinkas (struktūrinis).

-15 cm:
– 10 cm;
– 3 cm;
– 9 cm;

– 4 vnt;
-0,7 l/m;

Gyvenamųjų namų daugiasluoksnį mūrą patariama šiltinti 10 – 12 cm storio akmens vatos plokštėmis.
Akmens vata yra sienos viduje tarp dviejų sluoksnių: laikančiojo ir fasadinio, sujungtų ankeriais. Oro tarpas (geriausia 3-4 cm), paliktas tarp akmens vatos ir fasadinio sluoksnio, turi būti ventiliuojamas. Norint išlaikyti vienodą tarpo plotį per visą pastato aukštį, akmens vatą būtina pritvirtinti prie laikančiosios sienos specialiais spaustukais, užmaunamais ant ankerių.
Būtinas sienos elementas yra oro tarpas. Jis sudaro atstumą tarp terminės izoliacijos sluoksnio ir fasadinio sluoksnio, kuris iš išorės labai dažnai būna sudrėkęs.

Nesant šio oro tarpo (pav. 24), sudrėktų termoizoliacija. Kad drėgmė galėtų išgaruoti, šis tarpas turi būti ventiliuojamas per atitinkamai fasade paliktus vertikalių siūlių tarpus. Jie įrengiami horizontaliose eilėse maždaug tokiu atstumu: l tarpas – l m (ilginis m) sienos.
Ventiliacinių tarpelių įrengimo reikalavimai:
1. Pastatai iki 2 aukštų – 2 tarpelių eilės (apačioj e-pirmoje
eilėje, ir viršuje-pastogėje).
2. Daugiaaukščiai pastatai-papildomai l eilė kas du aukštus.
Be to, reikia palikti papildomus tarpelius, išskyrus langų ir durų angų antstakčius.
Bendras ventiliacinių tarpelių plotas 20 m sienos (įskaitant langų ir durų angas) turi būti apie 0,0075 m .
Ventiliacinius tarpelius – ypač pažemės srityje-patariama užkišti specialiomis dėžutėmis, kurios saugotų nuo graužikų ir didesnių vabzdžių. Be to, Šios dėžutės turi būti apsaugotos nuo kritulių (ypač liūčių). Pritaikytos prie siūlių spalvos, šios dėžutės yra beveik nematomos. Skyles galima gręžti ir fasadiniame sluoksnyje.

Išorinė dvisluoksnė siena (pav. 25)
33 cm mūro Sudėtis:
– silikatiniai blokai “Silka” M 18 – 18cm;
– pūstasis polistirenas – 12 cm;
– tinklelis;
– dvipusis tinkas – 3 cm.

Pav. 25
Dvisluoksnio muro apšiltinimo, vadinamojo „lengvai drėgnu metodu“, atveju kaip izoliacinę medžiagą rekomenduojama naudoti pūstąjį polistireną (šios medžiagos naudojimą sąlygoja ekonominiai aspektai). Pūstojo polistireno plokštes (taip pat geriausia maždaug 10-12 cm storio) būtina pritvirtinti klijais prie laikančiosios sienos. Vėliau dedamas struktūrinis (arba tradicinis) tinkas ant tinklelio iš stiklo pluošto.

15. Skiedinys
Silikatiniai blokai “Silka” M gerai sukimba su skiediniu ir tinku. Mūrijimui patartina naudoti šių proporcijų skiedinį:
– 300 kg rišančiosios medžiagos 1 m3 smėlio.
Rišančiosios medžiagos proporcijos yra tokios:
– 200 kg cemento 100 kg kalkių.
Rekomenduojama skiediniui naudoti „žvyruotą“ ir aštriabriaunį smėlį. Turint tik smulkių frakcijų smėlį, cemento proporcijos dalis turėtų būti didesnė, t.y. 250 kg cemento ir 50 kg kalkių.
Jei blokai sausi, prieš mūrijant (tinkuojant) juos reikėtų truputį sudrėkinti vandeniu.
Silikatiniams blokams “Silka” M klijuoti (mūryti) rekomenduojama naudoti plonasluoksnį skiedinį -klijus „Ankerflx KS 80“. Dėl geresnių sukibimo ir naudojimo savybių jie naudojami dažniau nei tradiciniai skiediniai.
„Ankerfix KS 80″ yra skirtas Suklijuoti silikatinius blokus “Silka” M, laikančiųjų bei nelaikančiųjų konstrukcijų elementus.
„Ankerfix KS 80“ yra baltos spalvos. Jų spalva nesiskiria nuo suklijuotų biokų ar elementų spalvos, todėl vėliau reikia tik plono glaistymo.
Dėl temperatūros skirtumo, santykinės drėgmės ir kitokių faktorių drėgnųjų sezonų metu naudotini kitos rūšies klijai – „Ankerflx KS 80“ žieminiai klijai. Šie klijai atsparūs drėgmei ir šalčiui, todėl naudojami ir žiemą. „Aukerfix KS 80″ pasižymi sukibimo stiprumu, kuris po 24 valandų būna didesnis nei 0,2 N/mm1.
16. Muro išbaigimas
Sienas iš silikatinių blokų “Silka” M galima apdailinti daugeliu būdų. Rekomenduojama taikyti tokius metodus, kaip rievėjimas, dažymas, impregnavimas ir tinkavimas.
Rievėjimas
Taikant šį metodą, sukuriamas įdomus estetinis vaizdas, be to, jis suteikta galimybę architektams ir mūrininkams įgyvendinti savo architektūrinius sumanymus (galima daryti patrauktas, iškilusias, įdubusias, plokščias, pusapvales ir t. t. siūles, įvairių spalvų – naudojant skiedinį arba spalvotas siūles). Kadangi sienos iš silikatinių blokų “Silka” M neturi vertikalių siūlių, todėl įdomesnius reljefus galima sukurti silikatinių plytų mūre.
Impregnavimas
Rekomenduojama išorines sienas iš silikatinių blokų “Silka” M impregnuoti. Tai leistų sieną visiškai apsaugoti nuo išorinių veiksnių ir kartu palikti mikroporas, būtinas pastatui „kvėpuoti“.
Impregnavimas padidina fasado apdailos darbų sąnaudas, tačiau taip apsaugotos sienos tampa atsparios augalinių mikroorganizmų plitimui.
Be to, gerai impregnuotas fasadas ilgus metus (mažiausiai 10) išlaiko savo pirmine spalvą. Jis taip pat atsparus kerpėms ir samanoms bei purvui. Impregnantu padengta siena turi savybę nusivalyti atmosferinių kritulių metu (ją taip pat galima plauti tekančia vandens srove).
Silikatinių blokų “Silka” M impregnavimas vykdomas ant paruošto mūro, laistant jį nedidele impregnanto srove. Šis procesas yra labai paprastas ir jį gali atlikti vienas asmuo, naudodamas įprastus įrankius.
Kai kuriuos impregnantus siūloma maišyti su dažančiomis medžiagomis.
Silikatiniams blokams “Silka” M impregnuoti patartina naudoti tik žinomų įmonių preparatus. Šių preparatų pagrindinis elementas yra silano, siloksano arba silicio rūgšties junginiai.
Tinkavimas
Silikatiniai blokai “Silka” M gerai sukimba su skiediniu, todėl iš jų sumūrytas sienas labai lengva tinkuoti. Dėl gaminių lygaus paviršiaus siūloma dėti l – 3 mm storio tinką, atlikus gruntavimą. Tokiu atveju sienas nebereikia „lyginti“ tinku, be to, taip sumažinamos darbo sąnaudos ir išlaidos.
Iš šiuo metu rinkoje esančių tinko rūšių išskirtinos šios:
– mineralinis tinkas;
– akrilinis tinkas;
– silikoninis tinkas;
– silikatinis tinkas.
Mineralinis tinkas
Jo pagrindinės rišamosios medžiagos yra kalkės, cementas arba gipsas. Jis taikomas pastarų viduje arba išorėje, atsižvelgiant į tai, kokios rišamosios medžiagos buvo panaudotos.
Mineralinis tinkas pasižymi geru vandens garų laidumu.
Iš visos mineralinio tinko grupės vertingiausias yra gipsinis ir gipso bei kalkių linkai. Jį naudojant, sienų paviršius tampa itin lygus, be to, Šios rūšies tinkas labai teigiamai veikia patalpų klimatą.
Akrilinis tinkas
Šis tinkas gaminamas iš sintetinių dervų ir iš esmės yra tinkamas naudoti pastatų išorėje bei viduje. Pagrindinės jo savybės yra Šios:
– labai gera apsauga nuo atmosferos veiksnių;
– atsparumas šviesai, cigarečių dūmams bei pramoninėms dujoms;
– ilgai neišblunkančios spalvos.
Nors pastaruoju metu šios rūšies tinkas dažnai naudojamas, vis dėlto dėl nelabai gero vandens garų laidumo verčiau juo netinkuoti sienų iŠ silikatinių blokų “Silka” M {iširntis-dvisluoksniai mūrai, apšiltinti pūstuoju polistirenu).
Silikoninis tinkas
Jis gaminamas iš silikoninių dervų su natūralaus akmens granulių, mineralinių pigmentų bei užpildančios medžiagos priedais. Šios rūšies tinkas pasižymi labai geru vandens garų laidumu, geromis drėgmės sugėrimo savybėmis, atsparumu purvui bei neigiamiems atmosferos reiškinių veiksniams.
Silikatinis tinkas
Panašiai, kaip ir silikoninis, šios rūšies tinkas pasižymi geru vandens garų laidumu, drėgmės sugėrimu bei atsparumu atmosferos reiškinių veiksniams.
Pagrindinės į jo sudėtį įeinančios medžiagos, tai: potašo vandeninis stiklas su organiniais priedais, natūralaus akmens granulatas, mineraliniai pigmentai ir užpildančios medžiagos.
Silikoninis bei silikatinis tinkas yra ypač tinkamas sienoms iš silikatinių blokų “Silka” M išbaigti. Jie yra labai tvirti, jų spalvos neišblunka daugelį metų, be to, jie netrukdo pasireikšti silikatinių blokų “Silka” M hidroreguliacinėms savybėms.

Dažymas
Sienoms iš silikatinių blokų “Silka” M dažyti rekomenduojama naudoti beveik visas dangas bei technologijas. Tam labiausiai tinka dažai, pasižymintys dideliu vandens garų laidumu (pvz., mineraliniai, silikoniniai), nes jie leidžia pastatui „kvėpuoti“.
Panašiai, kaip ir tinkavimo atveju, sienas iš silikatinių blokų “Silka” M galima dažyti prieš tai neišlyginus jų paviršiaus. Dažus galima tepti tiesiog nugruntavus mūrą. Taip sumažinama darbų savikaina ir sukuriamas įdomesnis estetinis vaizdas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.