Ryšiai su visuomene

Skaitiniai

Ryšių su visuomene veiklos planavimo etapai: situacijos analizė (poreikių ir galimybių apibrėžimas); siekių ir tikslų nustatymas; veiksmų ir komunikacijos planavimas; tyrimas ir efektyvumas RSV (RSV veiksmų įvertinimas).
• Cutlip S. M., Center A. H., Broom G. M. (2001) Effective Public Relations – 8th Edition. New Jersey: Prentice-Hall Inc. (Part III, Chapters 10-12).
• Gedeikytė-Jakutienė D. (2004) Ryšių su visuomene veiklos efektyvumo vertinimas. Reklamos ir marketingo idėjos, nr. 3(13) ir 4(14).

Krizinė komunikacija organizacijoje. Krizinių situacijų prevencija ir valdymas: atvejų studijos.
• Seitel F. P. (2001) The Practice of Public relations. Prentice Hall. (Chapter 9).

RSV verslo sektoriuje. RSV ir rinkodaros komunikacija. Reklama.
• Čereška B. (2004) Reklama ir ryšiai su visuomene. Iš: Reklama: teorija ir praktika. Vilnius: Homo liber.
• Kotler Ph., Amstrong G., Sanders J., Wrong V. (2003) Masinė komunikacija: reklama, pardavimų skatinimas ir ryšiai su visuomene. Iš: Rinkodaros principai. Kaunas: Poligrafija ir informatika.

RSV specifika valdžios institucijose ir nevyriausybinėse organizacijose.
• Cutlip S. M., Center A. H., Broom G. M. (2001) Effective Public Relations – 8th Edition. New Jersey: Prentice-Hall Inc. (Part IV, Chapter 15, 16).

RSV ir internetas.
• Seitel F. P. (2001) The Practice of Public relations. Prentice Hall. (Chapter 13).

Teisiniai ir etiniai ryšių su visuomene aspektai.
• Viešieji ryšiai versle (2004) Verslo žinios: Konsultacijos vadovui. Vilnius: UAB Biznio mašinų kompanija. (12 skyrius).

ŠALTINIAI INTERNETE

Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija
http://www.lrvs.lt/txt/rysiaisuvisuomene/istatymai/1.pdf

LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas
http://www.lrvs.lt/txt/rysiaisuvisuomene/istatymai/4.pdf

LR lobistinės veiklos įstatymas
http://www.lrvs.lt/txt/rysiaisuvisuomene/istatymai/3.pdf

LR nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas
http://www.lrvs.lt/txt/rysiaisuvisuomene/istatymai/6.pdf

LR reklamos įstatymas
http://www.lrvs.lt/txt/rysiaisuvisuomene/istatymai/7.pdf

LR visuomenės informavimo įstatymas
http://www.lrvs.lt/txt/rysiaisuvisuomene/istatymai/5.pdf

Lietuvos žurnalistų ir leidejų etikos kodeksas
http://www.lrvs.lt/txt/rysiaisuvisuomene/istatymai/2.pdf

Lietuvos ryšių su visuomene specialistų sąjungos etikos kodeksas
http://www.lrvs.lt/?id=apiesajunga&idtwo=etika

International Public Relations Association (IPRA) Codes of Ethics
http://www.ipra.org/aboutipra/aboutipra.htm

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *