Ryšiai su visuomene klausimai

 Moderniosios ryšių su visuomene (RSV) praktikos užuomazgos (pagrindiniai laikotarpiai, kas juos charakterizuoja).
 Ryškiausios asmenybės RSV raidoje (A. Kendallis, Ph. Barnumas, I. Lee, E. Bernays).
 Pagrindinės RSV plėtros priežastys.
 Trys RSV plėtros eros – kas joms būdinga?
 Kuo skiriasi vienkryptė nuo dvikryptės, reakcinė nuo aktyvios komunikacijos?
 Kaip reikėtų suprasti integruotą komunikaciją organizacijoje?
 Kas tai yra ryšiai su visuomene? Kokie 6 pagrindiniai aspektai vienija visus RSV apibrėžimus?
 RSV kaip vadybos funkcija.
 Pagrindiniai RSV tikslai ir funkcijos.
 Visuomenės informavimo tikslai.
 Pagrindiniai RSV principai, taikomi formuojant visuomenės nuomonę.
 Organizacijų tikslinių auditorijų samprata. Tikslinių auditorijų grupės.
 Kuo skiriasi RSV nuo rinkodaros komunikacijos (reklamos)?
 Paskaitų skaidrės: ADM211_1.ppt
Papildoma:

Cutlip S. M., Center A. H., Broom G. M. (2001) Effective Public Relations – 8th Edition. New Jersey: Prentice-Hall Inc. (Part I, Chapters 1 and 4).

Viešieji ryšiai versle (2004) Verslo žinios: Konsultacijos vadovui. Vilnius: UAB Biznio mašinų kompanija. (3 skyrius).

Glosienė A. (1999) Ryšių su visuomene ABC bibliotekininkams: mokomoji knyga. Vilnius: VU leidykla.

Pranulis V. ir kt. (2000) Ryšiai su visuomene. Iš: Marketingas. Vilnius: The Baltic Press, (18 skyrius, p. 353-375).
 Kas yra RSV specialistas?
 RSV specialistų sąjunga Lietuvoje. Kokie jos tikslai ir uždaviniai? Kas gali tapti šios sąjungos nariu? Kokios narių teisės ir pareigos?
 RSV specialistų sąjungos etikos kodeksas. Koks šio kodekso priėmimo tikslas? Kas privalo šio kodekso normų laikytis? Ką įsipareigoja Lietuvos ryšių su visuomene specialistų sąjungos narys? RSV specialistų elgesio su tikslinėmis auditorijomis, kitų profesijų atstovais, darbdaviais, klientais, kolegomis etiniai principai.
 RSV agentūros Lietuvoje. Kokius darbo ir etikos principus šios agentūros deklaruoja? Kokias RSV paslaugas jos siūlo?
 RSV padaliniai organizacijose. RSV padalinių įsteigimo organizacijose privalumai ir trūkumai lyginant su RSV agentūrų paslaugomis.
 Kokios yra valdžios institucijų RSV padalinių pagrindinės funkcijos? Kokie RSV padaliniai įsteigti nurodytose valstybinėse institucijose (LR Seime, LR Vidaus reikalų ministerijoje, Vilniaus miesto savivaldybėje)? Kokių darbo nuostatų, principų jie laikosi, kokias funkcijas vykdo? Kuo šios funkcijos valstybinėse institucijose skiriasi nuo to, ką siūlo nurodytos RSV agentūros?
 RSV veiklos funkcinės dalys? Kokias iš šių funkcijų vykdo RSV specialistai valstybinėse, nevyriausybinėse ir nepelno siekiančiose organizacijose ir kokia RSV veikla vykdoma verslo įmonėse? (panagrinėti aukščiau nurodytus pavyzdžius).
 RSV komunikacijos modeliai: atstovavimo spaudai (viešumo), visuomenės informavimo, dvikryptis asimetrinis, dvikryptis simetrinis.
 Išorinė ir vidinė komunikacija organizacijoje. Vidinės komunikacijos tikslai, kryptys, metodai ir priemonės.
 Paskaitų skaidrės: ADM211_2.ppt
 Lietuvos ryšių su visuomene specialistų sąjungos, įsteigtos 2000 m., įstatai: http://www.lrvs.lt/txt/Istatai1.pdf
 Lietuvos ryšių su visuomene specialistų sąjungos etikos kodeksas (priimtas 2000 m. rugsėjo 29 d.): http://www.lrvs.lt/?id=apiesajunga&idtwo=etika
 Internetinės svetainės: RSV agentūros (www.jonkus.lt, www.vrp.lt, www.publicum.lt) ir valstybinių institucijų RSV padaliniai (LR Seimo RSV skyrius, LR Vidaus reikalų ministerijos RSV skyrius, Vilniaus miesto savivaldybės VR tarnyba)

Papildoma:
Cutlip S. M., Center A. H., Broom G. M. (2001) Effective Public Relations – 8th Edition. New Jersey: Prentice-Hall Inc. (Part I, Chapters 2 and 3).

Nugaraitė A. (1999) Valdžia ir žiniasklaida: dialogas. Vilnius: VU leidykla.
 Pagrindinės sąvokos, apibrėžiamos LR Visuomenės informavimo įstatyme: viešoji informacija, visuomenės informavimas, visuomenės informavimo priemonės.
 Žiniasklaidos funkcijos demokratinėje visuomenėje.
 Viešosios nuomonės formavimo procesas.
 Žiniasklaidos vaidmuo RSV: kaip ypatingas komunikacijos kanalas, kaip daugialypis socialinis reiškinys.
 Kokie išoriniai ir vidiniai veiksniai lemia naujienų atranką žiniasklaidos organizacijoje?
 Bendravimo su žiniasklaida strategijos formavimas.
 Žiniasklaidos priemonių rūšys, jų specifika. Lietuvos žiniasklaidos rinkos tendencijos.
 Paskaitų skaidrės: ADM211_3.ppt
Papildoma:
Krupavičius A., Šarkutė L. (2004) Žiniasklaida ir politika. Iš: Krupavičius A., Lukošaitis A.(sud.) Lietuvos politinė sistema: Sąranga ir raida. Kaunas: Poligrafija ir informatika, p. 143-178.

Cutlip S. M., Center A. H., Broom G. M. (2001) Effective Public Relations – 8th Edition. New Jersey: Prentice-Hall Inc. (Part II, Chapter 9).

Viešieji ryšiai versle (2004) Verslo žinios: Konsultacijos vadovui. Vilnius: UAB Biznio mašinų kompanija. (5 skyrius).
 Verbalinės komunikacijos su žiniasklaida būdai.
 Viešųjų kalbų rengimo principai.
 Spaudos konferencijų organizavimo specifika.
 Interviu rūšys.
 Rašytinės komunikacijos su žiniasklaida būdai. Pranešimo spaudai rengimo principai, jo struktūra, reikalavimai pateikiamai informacijai. Pranešimų spaudai rūšys.
 Paskaitų skaidrės: ADM211_4.ppt
Papildoma:
Pečiulis Ž. (2004) Efektyvi komunikacija: praktinis vadovas. Vilnius: Versus Aureus.

Sullivan M. H. (2000) A Responsible Press Office: an Insider’s Guide. Washington: Office of International Information of U.S, Department of State.
 Organizacijos įvaizdžio samprata.
 Organizacijos įvaizdžio bruožai.
 Įvaizdžio sudėtiniai elementai.
 Palankaus įvaizdžio charakteristikos.
 Organizacijos įvaizdžio formavimo principai.
 Strateginio organizacijos valdymo samprata (valdymo, organizacinė, tarpasmeninė, marketingo komunikacija ir RSV)
 Organizacijos įvaizdžio formavimo priemonės (RSV, reklama, pardavimų skatinimas)
 Organizacijos įvaizdžio kūrimo lygmenys
 Organizacijos kultūra, ją lemiantys veiksniai.
 Organizacijos identitetas, organizacijos profilis (misija, vizija, filosofija)
 Paskaitų skaidrės: ADM211_5.ppt

Papildoma:
Drūteikienė G. (2002) Organizacijos įvaizdžio kūrimas: apibendrinamojo modelio link. Informacijos mokslai, t. 22. Prieiga per internetą:
http://www.leidykla.vu.lt/inetleid/inf-mok/22/str11.html

Paulienė R. (2004) Įmonės įvaizdžio samprata ir formavimo ypatybės. Prieiga per internetą: http://www.komunikacija.lt/pranesimai/straipsn1.htm

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.