Referendumas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS

S P R E N D I M A S

DĖL INICIATYVINĖS GRUPĖS PRIVALOMAJAM REFERENDUMUI PASKELBTI ĮREGISTRAVIMO

2010 m. sausio 20 d. Nr. 5

Vilnius

Vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo 10 straipsniu, Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 3 straipsnio 6 dalies 1 punktu ir atsižvelgdama į 28 Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių rinkimų teisę, reiškiamą iniciatyvą paskelbti referendumą, kurią jie patvirtino atvykę į Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdį,  n u s p r e n d ž i a:

 1. Įregistruoti 28 Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių rinkimų teisę, iniciatyvinę grupę privalomajam referendumui paskelbti ir patvirtinti šios iniciatyvinės grupės įregistravimo aktą (pridedama).
 2. Piliečių parašų rinkimo lapus išduoti 2010 m. sausio 25 d.
 3. Iniciatyvinė grupė per tris mėnesius nuo 2010 m. sausio 25 d., remdamasi iniciatyvinės grupės įregistravimo akto nuorašais, turi teisę daryti pranešimus spaudoje ir organizuoti parašų rinkimą. Per nustatytą trijų mėnesių terminą surinkus tris šimtus tūkstančių rinkimų teisę turinčių Lietuvos Respublikos piliečių parašų dėl reikalavimo paskelbti referendumą, iniciatyvinė grupė surašo baigiamąjį aktą, kurį kartu su piliečių reikalavimais – pareiškimais perduoda Vyriausiajai rinkimų komisijai ne vėliau kaip paskutiniąją šio termino dieną, t. y. 2010 m. balandžio 26 d.
 4. Per tris mėnesius nesurinkus reikiamo Lietuvos Respublikos piliečių parašų skaičiaus, tolesnis parašų rinkimas nutraukiamas ir iniciatyvinė grupė piliečių reikalavimus – pareiškimus (visus jai išduotus piliečių parašų rinkimo lapus) iki 2010 m. balandžio 26 d. perduoda Vyriausiajai rinkimų komisijai.
 5. Už Vyriausiosios rinkimų komisijos išduotų piliečių parašų rinkimų lapų priėmimą, tinkamą panaudojimą, apskaitą ir grąžinimą atsakingas Rimantas Sklėrius.

 

Pirmininkas                                                                                                Zenonas Vaigauskas

____________________

PATVIRTINTA

Vyriausiosios rinkimų komisijos

2010 m. sausio 20 d. sprendimu Nr. 5

INICIATYVINĖS GRUPĖS PRIVALOMAJAM

REFERENDUMUI PASKELBTI ĮREGISTRAVIMO

VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE

AKTAS

2010-01-20

Vilnius

 1. Vyriausiojoje rinkimų komisijoje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi, Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 3 straipsnio 6 dalies 1 punktu, įregistruojama ši 28 Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių rinkimų teisę, iniciatyvinė grupė privalomajam referendumui paskelbti:
 2. Anužis Albinas Antanas
 3. Avdonin Andrėj
 4. Baikštytė Gražina
 5. Bernatonis Vytautas
 6. Dalinkevičius Gediminas
 7. Denkovski Gžegož
 8. Dobilienė Dania
 9. Indriūnas Algimantas Valentinas
 10. Jezerskas Česlovas
 11. Lazinka Vytautas Aleksas
 12. Legatas Valerijus
 13. Naudužaitė Nora
 14. Naudužienė Rita
 15. Paukštaitis Algimantas
 16. Paulauskas Artūras
 17. Plachtinskij Viačeslav
 18. Simulik Valerijus
 19. Sklėrius Rimantas
 20. Šimkus Benas
 21. Sivickas Gintautas
 22. Šliužas Pranciškus Alfredas
 23. Truncė Aurimas
 24. Tumelis Kęstutis
 25. Ulickas Darius
 26. Ulozas Marius
 27. Vilčinskas Žydrūnas
 28. Zubinas Valdas
 29. Ždanovič Viačeslav
 1. Iniciatyvinė grupė privalomajam referendumui paskelbti teikia šį sprendimą:

  „Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCIJOS 58 STRAIPSNIO PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

2010 m.                         d. Nr.

Vilnius

(Žin., 1992, Nr. 33-1014)

PREAMBULĖ

Lietuvos Respublikos piliečiai, siekdami įgyvendinti suverenią Tautos teisę inicijuoti pirmalaikius Seimo rinkimus referendumu, priima šį įstatymą.

1 straipsnis. 58 straipsnio antrosios dalies papildymas 3 punktu

Papildyti 58 straipsnio antrąją dalį 3 punktu:

„3) 300 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę, reikalavimu“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Pirmalaikius Seimo rinkimus gali paskelbti ir Respublikos Prezidentas:

1) jeigu Seimas per 30 dienų nuo pateikimo nepriėmė sprendimo dėl naujos Vyriausybės programos arba nuo Vyriausybės programos pirmojo pateikimo per 60 dienų du kartus iš eilės nepritarė Vyriausybės programai;

2) Vyriausybės siūlymu, jeigu Seimas pareiškia tiesioginį nepasitikėjimą Vyriausybe;

3) 300 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę, reikalavimu.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos piliečių referendumu priimtą įstatymą.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 1. Iniciatyvinė grupė, remdamasi šio akto nuorašu, turi teisę daryti pranešimus spaudoje ir organizuoti piliečių, kurie remia reikalavimą paskelbti referendumą dėl teikiamo sprendimo priėmimo, parašų rinkimą.
 2. Iniciatyvinės grupės nariai pranešė, kad jos koordinatoriumi yra Artūras Paulauskas.

Pirmininkas                                                                                                Zenonas Vaigauskas

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *