Priešgaisrinės pastatų normos

Kad gaisrininkams būtų lengviau gesinti gaisrus, todėl būtina pastatus pažymėti atitinkamais ženklais.
Šios normos naudojamos projektuojant, statant ir rekonstruojant visuomeninės paskirties pastatus ir statinius iki 16 aukštų imtinai, tampat įrengiant visuomeninio naudojimo patalpas kituose pastatuose.
Visuomeninės paskirties pastatai ir statiniai skirstomi į 9 grupes:
1) mokslo, auklėjimo ir kadrų ruošimo;
2) mokslinio tyrimo įstaigų, projektavimo, visuomeninių organizacijų ir valdymo;
3) sveikatos apsaugos ir poilsio;
4) fizinės kultūros, sveikatingumo bei sporto;
5) kultūros, švietimo įstaigų;
6) prekybos, visuomeninio maitinimo ir buitinio aptarnavimo;
7) transporto priemonių, skirtų gyventojams aptarnaut;
8) komunalinio ūkio (išskyrus gamybinius, sandėliavimo, transporto priemonėms skirtus pastatus ir statinius);
9) daugiafunkcinės paskirties pastatai ir kompleksai, jungiantys įvairios paskirties patalpas.

PASTABA. Apie visuomeninės paskirties pastatų ir statinių grupes.

1.2.Įvažiavimai gaisriniams automobiliams turi būti ne siauresni 3,5m ir ne žemesni 4,25m.

1.3.I ir II atsparumo ugniai pastatuose, kai yra automatiniai gaisrą gesinantys įrenginiai, aukštų plotą tarp ugniasienių leidžiama padidinti du kart.

1.4.Gamybinės krypties laboratorijos ir gamybiniai mokslinio tyrimo institutų pastatai projektuojami vadovaujantis gamybinių pastatų projektavimo normomis. Gamybos „C“ laboratorijų duris leidžiama rengti degias, neįstiklintas.

1.5.Sandėlius, saugojimo kameras bei kitas gaisro atžvilgiu pavojingas patalpas draudžiama įrengti po žmonių susibūrimo patalpomis, taip pat virš jų.

1.6.Visuomeninių pastatų rūsiuose ir cokoliniuose aukštuose draudžiama įrengti:
– lengvai užsiliepsnojančių ir degių skyrių sandėlius bei parduotuves;
– degių prekių parduotuves, kai prekybos salė didesnė 400m²;
– dirbtuves mokimo ir profilaktinio gydymo įstaigose;
– tribūnas žiūrovams sporto, treniruočių, sveikatingumo patalpose;
– kino teatrus kurių salės daugiau 300 vietų;
– žaidimų automatų, repeticijų sales, stalo žaidimų patalpas, kuriose būna daugiau 100 žmonių kiekviename skyriuje. Jeigu patalpose vienu metu būna mažiau lankytojų, tai patalpų sienų ir lubų apdailai galima naudoti tik nedegias medžiagas;
– didesnes kaip 100 vietų diskotekas;
– vaikų įstaigų patalpas;
– degių medžiagų dirbtuves, sandėlius ir panašias patalpas vaikų bei stacionaraus gydymo įstaigose.

1.7.Kiekviena rūsio ar virš 0,5m įgilinta cokolinio aukšto dalis( išskyrus slėptuves) privalo turėti nemažiau dviejų angų arba langų, kurių plotis 0,9m, o aukštis 1,2m.šios dalies plotas turi būti nedidesnis 700m².

PASTATŲ, STATINIŲ IR JŲ KONSTRUKCIJŲ ATSPARUMAS UGNIAI

Maksimalus plotas tarp 2,5val. atsparumo ugniai priešgaisrinių sienų nustatomas pagal 1 lentelę, atsižvelgiant į pastato aukštų skaičių bei atsparumą ugniai.

1 lentelė

Pastato
Atsparumas
ugniai Maksimalus
Aukštų
skaičius Plotas pastatuose tarp ugniasienių(m²)
1 aukšto 2 aukštų 3-5 aukštų 6-9 aukštų 10-16
aukštų
I 16 6 000 5 000 5 000 5 000 2 500
II 16 6 000 4 000 4 000 4 000 2 200
III 5 3 000 2 000 2 000 — —
IIIa,IIIb 1* 2 500 — — — —
IV 2 2 000 1 400 — — —
IVa I 800 — — — —
V 2 1 200 800 — — —

*PASTABOS:
1.Vaikų ikimokyklinių įstaigų, mokyklų, internato mokyklų, gydimo ir ambulatorinių įstaigų, moksleivių stovyklų ir klubų (išskyrus vieno aukšto klubus) medinės sienos, pertvaros ir lubos V atsparumo ugniai pastatuose turi būti tikuotos ar padengtos atspariais ugniai dažais arba lakais.

2.Kai vieno aukšto pastatas, turi dviaukštę dalį, plotas tarp ugniasienių turi būti skaičiuojamas kaip vieno aukšto pastatams, jei 2 aukštų dalis neviršija 15%bendro pastato ploto.

2 PASTABA. Vieno aukšto IIIa ir IIIb atsparumo ugniai pastatuose, maisto produktų parduotuvėse plotas ugniasienių, kurių atsparumas ugniai ne mažesnis 2,5 val. gali būti padidintas dvigubai, jeigu prekybos salė bus atskirta nuo kitų patalpų 0,75 val. atsparumo ugniai priešgaisrinėmis sienomis.

2.2.Praėjimų tarp pastatų, atitveriančių konstrukcijų atsparumas ugniai turi būti ne mažesnis negu pagrindinio pastato. Pėsčiųjų ir komunikacijų koridoriai turi būti įrengti iš nedegių medžiagų. Šiose sienose rengiamos 0,6 val. atsparumo ugniai durys.

2.3.Auditorijas, aktų, konferencijų, susirinkimų ir sportui skirtų statinių salės būtina projektuoti laikantis 2 lentelės reikalavimų.

2 lentelė

Pastato atsparumas ugniai Auditorijos ar salės vietų
skaičius Įrengiama ne aukščiau kaip
(aukšte)
I,II Iki 300 16
300-600 5
III
Per 600 3
Iki 300 3

IIIa IV,V 300-600 2
Iki300 1
Iki 500 1
Iki 100 1

PASTABA. Mokyklų ir internatinių mokyklų III atsparumo ugniai aktų salės ir auditorijos turi būti įrengiamos ne aukščiau antro aukšto. Perdengimas po salėmis ir auditorijomis turi būti nedegus, ne mažiau 1 val. atsparumo ugniai.

2.4.Ikimokiklinio amžiaus vaikų įstaigų maksimalus vietų ir aukštų skaičius, atsižvelgiant į pastatų atsparumą ugniai nustatomas pagal 3lentelę.

Vietų skaičius pastate Pastato atsparumas ugniai Aukštų skaičius
Iki 50 IV, V, IIIa 1
Iki100 IIIb 1
Iki 150 III 2
Iki350 I, II 2,3žiur. 2,5 punktą

2.5. Trijų aukštų ikimokyklinio amžiaus vaikų įstaigos turi būti ne mažesnio II atsparumo ugniai. Trečiame aukšte neturi būti patalpų, kuriose nuolat būna vaikai.

2.6. Specializuotos ikimokyklinio amžiaus vaikų įstaigos projektuojamos ne aukštesnės 2 aukštų ir ne mažesnio II-o atsparumo ugniai.

2.7.Kai ikimokyklinio amžiaus vaikų įstaigų pastate įrengiamos ir pradinių mokyklų klasės arba personalo gyvenamos patalpos, tai ikimokyklinio amžiaus vaikų patalpos turi turėti atskirą išėjimą į lauką. Jeigu pastate būna daugiau 50 žmonių, tai ikimokyklinio amžiaus vaikų patalpos nuo gretimų atskiriamos nedegiomis 0,75 val. atsparumo ugniai priešgaisrinėmis pertvaromis ir tokio pat atsparumo perdangomis.

Pastato atsparumas ugniai nustatomas pagal vietų skaičių. Kai ikimokyklinio amžiaus vaikų patalpos nuo mokyklos atskirtos priešgaisrinėmis sienomis, tai kiekvienos pastato dalies atsparumas ugniai nustatomas pagal tos dalies vietų skaičių.

2.8. Daugiau kaip 50 vietų ikimokyklinio amžiaus vaikų įstaigose verandos pasivaikščioti turi būti tokio pat atsparumo ugniai kaip ir pagrindiniai pastatai.

2.9. Ikimokyklinio amžiaus vaikų įstaigų pastatų termoizoliacijai reikia naudoti neorganines medžiagas.

Kai sienų gelžbetoninėse plokštėse yra polimerinė termoizoliacija, tai ją iš visų pusių reikia padengti 50mm betono sluoksniu.

Tipas: Konspektas Autorius inkognito. 2003-08-27

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.