Politikas K. Daukšys

Mes gerbiame ir labai vertiname mokytojo profesiją ir jo perteiktas žinias jaunajai kartai. Tačiau šiuolaikinis mokslo ir technologijų amžius bei moksleivių ir jų tėvelių atitinkami „pastebėjimai“, kelia vis didesnius iššūkius mokytojams. Švietimo darbuotojų darbo sąlygos yra ypač sunkios ir lydimos nuolatinės psichinės bei emocinės įtampos. Mokyklose dirba daug priešpensinio amžiaus mokytojų, todėl dalis mokytojų dėl sveikatos būklės nepajėgia dirbti šio darbo. Be to, būtinas jaunų specialistų įtraukimas į šią sritį.
Šiuo įstatymo projektu:http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l…, – siekiama įteisinti galimybę mokytojams, dirbusiems mokinių ugdymo darbą ne mažiau kaip 30 metų, gauti rentą, taigi mokytojai, turėtų teisę, o ne pareigą palikti savo darbą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.