Pirmyn Lietuva

Pirmyn Lietuva
Pirmyn Lietuva

gerai žinomas politikas Artūras Paulauskas, negalėdamas kęsti Darbo partijos valdančiosios neteisingų ir nenaudingų Lietuvai padarytų sprendimų, parašė prašymą išeiti iš partijos.

Pirmyn Lietuva
Pirmyn Lietuva

Praėjus keliems mėnesiams po pasitraukimo iš  Darbo partijos, politikas sulaukęs iš iniciatyvių žmonių pasiūlymą kurti savo judėjimą.

Pirmyn Lietuva
Pirmyn Lietuva

Grupelė žmonių susibūrė į vieną vietą iš visos Lietuvos ir oficialiame suvažiavime patvirtino judėjimą „Lietuva Pirmyn”.

Šio judėjimo pareiškimas Lietuvai :

„Iniciatyvinės grupės pareiškimas

Misija Lietuva

Mes, Lietuvos Respublikos piliečiai, susirūpinę mūsų vaikų, anūkų, vaikaičių ateitimi ir mūsų visos tautos istoriniu likimu, būdami skirtingos patirties, išsilavinimo, socialinės padėties, siekdami aktyviai dalyvauti mūsų valstybės kūrime, vienijamės į visuomeninį-politinį judėjimą.

Matydami, kad:

-Lietuva, įstojusi į daugiašalias sąjungas (pirmiausia ES, NATO, JT ir kt.) nustojo ieškoti tautinio pašaukimo, t.y. Tautos egzistencinės prasmės. Surasti tautinį pašaukimą reiškia surasti vienijantį pradą, kuris sutelktų aplink save visą Tautos gyvenimą;

-Lietuvos savimonė (dvasia) silpsta dėl neužtikrintos ateities. Visuomenėje tvyro įtampa dėl neužtikrinto oraus pragyvenimo, vaikų ateities, saugumo senatvės ir ligos atveju;

-Tautos dorovinė sveikata, emocinė – psichologinė būsena – prasta, sergame. Per daug pykčio, pašaipų, agresijos tarpusavio santykiuose ir per mažai pagarbos vienas kitam, solidarumo, bendruomeniškumo, vertybinių poelgių;

Per Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį sukaupėme patirties, reikalingos įveikti įvardintus valstybės skaudulius, todėl šiandien labai svarbu apjungti šią patirtį bendroms veikloms, išdėstytoms šiuose Lietuvos tautinės, demokratinės, siekiančios gerovės savo piliečiams , valstybės vystymosi metmenyse;

Būtinos revoliucinės permainos, siekiant:

– Sudaryti palankias sąlygas verslo vystymuisi (mokesčiai, verslą, reguliuojantys aktai, kompetencijų rengimas);

– Ugdyti pagarbą dirbančiam žmogui bei mokėti už darbą sąžiningą atlyginimą ;

– Skatinti verslą būti socialiai atsakingu;

– Ekonominių – socialinių procesų reguliavimu stiprinti ir didinti vidurinįjį sluoksnį bei mažinti socialinę atskirtį;

– Pripažinti skurdą visuomenės ir valstybės gėda;

– Užtikrinti orią senatvę (vidutinės pensijos dydis ne mažesnis negu du trečdaliai vidutinio atlyginimo), prieinamą, nemokamą ir kvalifikuotą sveikatos priežiūrą (vaistų kompensavimas);

–  Pripažinti švietimą, kultūros puoselėjimą valstybės egzistencijos pagrindu;

– Garantuoti pasiūlymą jaunimui jaunesniems nei 25 metai kokybišką darbą, tolesnį mokymąsi, gamybinę praktiką ar stažuotę per keturis mėnesius po mokyklos baigimo arba netekus darbo. Sukurti finansinį mechanizmą leisiantį jaunimui įsigyti pirmą gyvenamąjį būstą;

– Užtikrinti teisingumą visuose gyvenimo srityse;

– Grįsti (ugdyti) visuomenėje santykius tarp jos narių solidarumo, bendruomeniškumo, demokratiškumo, patriotiškumo, sažiningumo, tolerancijos, savigarbos, atsakomybės principais;

Privalome sukurti Lietuvos supervalstybę, kurioje Lietuvos valdžia tarnauja žmonėms,  Tauta yra valstybės šeimininkas ir jai priklauso šalies suverenitetas.

Išvengiant galios koncentracijos, visos valdžios šakos veikia stabdžių ir atsvarų principu, svarbiausiais valstybės bei Tautos klausimais valdžia tariasi su Tauta. Valdžios galios visuose srityse (politikoje, versle ir kt.) turi būti subalansuotos.

Valdžia atsakinga už piliečių saugumą  ir  esant grėsmei gina juos.

Svarbiausios Tautos gyvavimo nuostatos (vertybės) turi būti paskelbtos ir patvirtintos Tautos susirinkime.

Mes sakome taip gyventi toliau nebegalime, todėl kviečiame jungtis prie mūsų, nes esame atviri visiems, kurie tiki, kad Lietuvoje žmogus gali ir turi gyventi geriau. Mūsų šūkis „Taip negali (neturi) būti“.

 „Pirmyn, Lietuva‘‘

Visuomeninio politinio judėjimo „Pirmyn, Lietuva“  iniciatyvinės grupės vardu Artūras Paulauskas”

Su nauja jėga Artūras Paulauskas tikisi  suvaldyti korumpuotus valdininkus ir naują valdžia kurti su pilna atsakomybe. Atsakomybė yra reikalinga kiekvienam valdininkui, nes kol jos nėra jiems yra suteikti visi įrankiai dirbti ne Lietuvos labui, o kai žinos, kad už valstybei padarytą žalą reiks atsakyti asmeniškai, tada gerai pagalvos ar verta daryti auksinius šaukštus.

Pirmyn Lietuva
Pirmyn Lietuva

Visuomenė tikisi, kad Lietuva pasieks bent Estijos ekonomikos lygį, sugrįžus politikui Artūrui Paulauskui su nauja jėga.

 

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *