Piliečių aptarnavimo kokybės tyrimas

Projektas „Piliečių aptarnavimo kokybės tyrimas“.
Apklausos instrukcija

Apklausos atlikimo vieta
Atėję į įstaigą susiraskite priimamąjį bei jo vadovo paprašykite, kad jums leistų atlikti apklausą. Paaiškinkite, kas tai per apklausa (pateikite raštą, parodykite anketą). Jeigu jums neleidžiama atlikti apklausą, išeikite iš įstaigos ir atsistoję prie durų aprašykite, kad žmonės atsakytų į jūsų klausimus.

Prisistatymas.
Priėję prie interesanto mandagiai prisistatote nurodydami, kad esate VDU Viešojo administravimo katedros studentai atliekantys apie piliečių (jeigu neaišku sakykite žmonių apklausą). Maloniai paprašykite respondento atsakyti į keliolika klausimų. Nurodykite, kad apklausa užims tik kelias minutes. Pabrėžkite, kad apklausa anonimiška ir kad respondento duomenys nėra fiksuojami.

Apklausos eiga
Skaitykite klausimyno klausimus ir anketoje žymėkite atsakymus (apibraukti ar pabraukti aiškiai). Ant anketos nurodykite laiką ir atlikimo vietą (įstaigą). , užrašykite savo pavardę.

Atsakymai į respondento pasiteiravimus.
Jeigu respondentas klaustų, kas tai per apklausa, paaiškinkite, kad atliekate kurso užduotį, kurios tikslas nustatyti piliečių aptarnavimo valstybės bei savivaldybių įstaigose problemas arba teigiamas iniciatyvas (Jeigu kam nors bus neaišku minėkite, kad siekiam ištirti aptarnavimo kokybės lygį ir jį įtakojančius veiksnius; nustatyti biurokratizmo, piliečių aptarnavimo procedūrines problemas. Dar paprasčiau aiškinkite, kad tiriama, kiek reikia laukti priimamuosiuose, ar tinkamai tarnautojai elgiasi su interesantais ir t.t.). Paminėkite, kad respondento atsakymas yra svarbus kadangi atlikto tyrimo duomenys bus susisteminti ir perduoti atskiroms įstaigoms. Taigi tikėtina, kad kai kurias problemas pavyks išspręsti.

Reakcijos į respondentus.
Jeigu respondentas neturi laiko arba iš principo nenori atsakinėti į klausimus, padėkokite ir prašykite to kito interesanto.
Jeigu respondentai neatsakinės į jautrius klausimus (pvz. išsilavinimas, gaunamos pajamos) jūs sakykite, kad viskas tvarkoje ir nieko nežymėkite)
Jeigu teirausis apie 18 – 22 klausimus, paaiškinkite, kad tai respondentus charakterizuojantys duomenys, kurie reikalingi tyrimui. Dar kartą pastebėkite, kad apklausa yra anonimiška.

Interviuotojo etiniai principai:
Atlikdami apklausą būkite mandagūs, geranoriški, nesusierzinkite dėl netinkamų respondento reakcijų.

Sėkmės.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *