Pažimys

Pažyminys – tai sakinio dalis, atsakanti į klausimus koks ?, kokia ?,kokie?, kokios? Skiriami į derinamuosius ir nederinamuosius pažyminius.
Pagrindinė kalbos dalis, kuria reiškiamas pažyminys, yra būdvardis. Be to, pažyminiu dažnai gali eiti daiktavardis, įvardis, skaitvardis, dalyvis. Pažyminiu apibūdinama sakinio dalis vadinama pažymimuoju žodžiu.
Nagrinėjant sakinio dalimis, žymimas vingiuota linija.
Aplinkybė – antrininkė sakinio dalis, apibūdinanti veiksmo atlikimą. Atsako į klausimus kur?, kada?, kaip?, kiek?, kodėl?, kokiu tikslu?… Šie klausimai keliami iš tarinio:
• Petras nuėjo prie kūdros. Kur nuėjo? Prie kūdros.
Skirstomos į vietos, laiko, būdo ir kiekybės, priežasties, tikslo, sąlygos bei nuolaidos aplinkybes. Nagrinėjant sakinį žymima: taškas, brūkšnys, taškas… (_._._._)
Papildinys – antrininkė sakinio dalis, atsakanti į iš tarinio kylančius klausimus ko?, kam?, ką?, kuo?.
Nagrinėjant sakinį žymimas punktyrine linija.
Reiškiamas:
• daiktavardžiu (Lesinome žąsis.), kartais ir kartu su prielinksniu (Kalbėjome apie gyvenimą.);
• įvardžiu (Pamatėme jį kitapus gatvės.);
• būdvardžiu (Visi lenkėmės įtakingiems.);
• dalyviu (Vylėmės sulauksią grįžtant išėjusių.);
• veiksmažodžio bendratimi (Nesistumdykit – visi gausite paragauti.);
• padalyviu (Ji girdėjo dainuojant.).

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *