Narkomanijos analizė

Asmenų, vartojančių narkotines ir psichotropines medžiagas, reabilitacija ir socialinė reintegracija 2004-2006
Analizė.

Asmenų, vartojančių narkotines ir psichotropines medžiagas, reabilitacija ir socialinė reintegracija, novatoriško socialinių paslaugų modulio kūrimas“ Projekto tikslas – reintegruoti asmenis, vartojančius narkotines ir psichotropines medžiagas (toliau – tikslinė grupė), į darbo rinką ir visuomenę. Numatoma įvertinti tikslinės grupės asmenų profesines galimybes, informuoti apie darbo rinką ir suteikti pagalbą įgyjant naują profesiją, ugdyti vertybių sistemą, gebėjimą spręsti psichologines ir socialines problemas.Kadangi žmogaus socialinė raida yra daugiamatis procesas ,apimantis įvairius raidos aspektus.Tai ir šis klausimas yra labai svarbus juk vienas iš raidos aspektų yra būtinas procesas kuris plėstų žmogaus galimybes.
Projekto vykdytojas Narkotikų kontrolės departamentas prie LR Vyriausybės nuolat domisi, kaip projektą įgyvendina kiekvienas partneris ir tikrina, ar visada yra laikomasi Europos socialinio fondo agentūros nustatytų reikalavimų ir ar yra sudaromos,nors menkos galimybės rinktis iš begalinio skaičiaus alternatyvų.Svarbiausia yra,kad ir koks gyvenimo lygis bebūtu žmogui turi būti galimybė ilgai ir sveikai gyventi įgyti žinių ,bei apsirūpinti ištekliais būtinais normaliam gyvenimo lygiui pasiekti.Todėl ir yra svarbu padėti žmonėms išbristi iš svaigalų liūno ir suteikti jiems pilnavertiškumo.
Grupė Departamento specialistų jau lankėsi pas projekto partnerius – Labdaros ir paramos fondą (LPF) „Agapao“ ( 2006 m. rugsėjo 7, 11 ir 25 d.), LPF „Vilties švyturys“ (2006 m. birželio 20d.) bei Viešąją įstaigą „Apsisprendimas“ (2006 m. rugsėjo 11 d.), teikiančius paslaugas savo klientams. Vilniaus priklausomybės ligų centras numatytų projekte paslaugų kol kas neteikė, o Lietuvos priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenių asociacija teikia tik konsultacijas, todėl šios organizacijos dar nebuvo aplankytos.Yra daugybė projektu tam įgyvendinti tai norėčiau kelis paminėti.
Tikrinant buvo pateiktos pastabos ir pasiūlymai tobulinti projekto įgyvendinimą, į kuriuos partneriai ir atsižvelgė. Ypač pradžiugino paskutinis vizitas LPF „AGAPAO“, nes prieš tai buvo nustatyta, kad besigydančiųjų gyvenimo ir buities sąlygos šioje reabilitacijos bendruomenėje gana prastos. 2006 m. rugsėjo 25 d. jau pastebėta nemažai gerų buities ir aplinkos pasikeitimų.
Įgyvendinant projektą Lietuvos specialistus priėmė Katalonijos vyriausybės sveikatos apsaugos departamentas, Barselonos miesto sveikatos skyrius, „Gerovės ir šeimos “(Socialinės apsaugos) departamentas ir vienas iš Barselonos ambulatorinių priklausomybės ligų centrų.
Katalonijos vyriausybės sveikatos apsaugos departamentas koordinuoja narkotikų kontrolės politiką (dalyvauja Teisingumo, Švietimo, Gerovės ir šeimos departamentai) ir yra pagrindinis narkotikų kontrolės programų vykdytojas Katalonijoje.
Narkotikų kontrolės programa finansuojama iš Nacionalinės narkotikų kontrolės programos ir iš Katalonijos biudžeto. Visas priklausomų asmenų gydymas yra nemokamas. Tik ilgalaikės reabilitacijos bendruomenėse asmuo turi pats šiek tiek susimokėti už paslaugas.
Pagrindiniai rodikliai, kurių siekiama vykdant Narkotikų kontrolės programą, yra susiję su visuomenės sveikatos sritimi, tai:
• pailgėjusi gyvenimo trukmė;
• perdozavimo ir ankstyvų mirčių profilaktika;
• infekcinių ligų (AIDS/ŽIV, B ir C hepatitų, tuberkuliozės) susirgimų sumažėjimas.
Kai kurie priklausomybių gydymo-reabilitacijos-žalos mažinimo sistemos funkcionavimo bruožai:

1. Išvystytas ambulatorinių centrų tinklas. Katalonijoje (gyventojų – 6,8 mln., teritorija 2 kartus mažesnė už Lietuvą) veikia 61 ambulatorinis priklausomybių gydymo centras, kur dirba ne tik medikai, bet ir psichologai bei socialiniai darbuotojai. Centrai priklauso savivaldybėms arba Katalonijos vyriausybei. Visų pirma juose vykdomos ambulatorinės gydymo programos. Centrai aptarnauja asmenis, priklausomus nuo narkotikų ir alkoholio. Būtent alkoholis laikomas daugiausiai žalos atnešančia svaiginančia medžiaga. Centruose siūlomos įvairios programos ir yra garantuojamas besikreipiančiųjų konfidencialumas, todėl asmenys pakankamai drąsiai į juos kreipiasi. Pakaitinis gydymas metadonu prieinamas visiems norintiems ir eilių nėra. Šios programos yra kelių lygių: gydomosios-reabilitacinės ir žemo slenksčio-infekcinių ligų prevencijos.

Pagrindiniai žalos mažinimo programų principai:
• sumažinti narkotikus vartojančių asmenų mirtingumą (nes pastaruoju metu Katalonijoje didėjo mirtingumas nuo perdozavimo);
• sumažinti jų sergamumą gretutinėmis ligomis (mirtingumas nuo AIDS Katalonijoje mažėjo, nes sumažėjo heroino vartotojų);
• sumažinti pavojų keliantį elgesį (vagystes, nusikaltimus ir pan.).
2. Reabilitacijos centrų Katalonijoje yra 14, reabilitacijos vietų – 240. Į juos dažniausiai siunčiami asmenys, kuriems ambulatorinio gydymo programos būna nesėkmingos (t.y. dažni atkryčiai) arba neturi kur gyventi. Tai yra antra pasirinkimo priemonė, kai nepavyksta ambulatorinis gydymas.
Katalonijos reabilitacijos centrai dažniausiai yra nedideli – priimama iki 25-30 asmenų. Tačiau visuomet juose dirba specialistai (psichologai, medikai, socialiniai darbuotojai, pedagogai ir kiti). Besireabilituojantieji gauna ne mažiau 44 val. per savaitę specialistų konsultacijų ir užsiėmimų. Kadangi narkotikų vartojimas dažnai siejasi su psichikos ir elgesio sutrikimais, yra akcentuojamas tampresnio bendradarbiavimo poreikis bei didesnės integracijos su psichikos sutrikimų specialistais ir tarnybomis.
Katalonijoje, skirtingai nei Lietuvoje, visos socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigos skirstomos į tris lygius pagal teikiamos psichologinės pagalbos intensyvumą. Katalonijos vyriausybė finansuojančių įstaigų veiklą, atsižvelgdama į nustatytą personalo ir klientų santykį kiekvieno lygio įstaigai. Pavyzdžiui, aukščiausio lygio įstaigai valstybė moka 62 eurus 1 asmeniui per parą, vidurinio – 44 eurus, žemiausio – 38 eurus. Pats klientas tuomet taip pat dar susimoka po 6 eurus per parą.
Pastaraisiais metais reabilitacijos trukmė mažėjo ir dabar trunka apie 6 mėnesius, tačiau trukmė nustatoma individualiai. Kadangi dauguma priklausomų nuo opioidų asmenų dalyvauja pakaitinio gydymo programose, šiuo metu reabilitacijos centruose gydosi asmenys, priklausomi nuo kokaino, kanapių ir alkoholio. Dažniausiai darbinė veikla šiuose centruose yra žemės ūkio darbai. Šių įgūdžių grįžus į visuomenę gali ir neprireikti, todėl klientai jau mokomi ir įvairių kitų specialybių. Lietuvoje paplitusios anoniminių narkomanų ir alkoholikų 12 žingsnių programos tradicijos Ispanijoje mažiau populiarios – šioje šalyje daugiau pasikliaujama specialistų kompetencija.

3. Po reabilitacijos asmuo toliau tęsia gydymą ambulatoriniuose centruose, gauna psichologo pagalbą. Tiems, kurie neturi kur sugrįžti, 1 metams gali būti skirtas butas, kuris dar vadinamas adaptacijos namais. Juose gyvena iki 8 asmenų, kuriems teikiamos konsultacijos darbo klausimais, jie nukreipiami į nevyriausybines organizacijas, kurios padeda įsidarbinti bei apmoko kai kurių darbo įgūdžių. Vienas iš pagrindinių iššūkių – priklausomiems asmenims padėti vystyti elgesio vidinę discipliną.
Darbo principas – suvokti, kad priklausomi asmenys dažnai atkrenta, todėl yra svarbu užtikrinti pagalbos sistemos tęstinumą. Specialių reabilitacijos centrų priklausomiems nuo narkotikų vaikams nėra. 16-17m. paaugliai gydomi ambulatoriniuose centruose, jeigu reikia – siunčiami į esamus reabilitacijos centrus. Jaunesni gydomi psichikos sutrikimų gydymo įstaigose.
4. Reikia pažymėti, kad iškritusieji iš reabilitacijos programų ir nuolat patiriantys atkrytį nepaliekami likimo valiai – jiems sudarytos galimybės gauti žemo slenksčio paslaugas, kurios apibendrintai vadinamos „šiluma ir kava“ ir pan. Visgi pastebima, kad yra stengiamasi sumažinti priklausomų žmonių socialinę atskirtį ir integruoti juos į visuomenę. Simboliška, kad vienas iš ambulatorinių gydymo centrų yra įkurtas šalia Katalonijos vyriausybės pastato pačiame Barselonos centre. Tai rodo ypatingą Katalonijos vyriausybės dėmesį šiai problemai.

Išvados.
Vizito metu Barselonoje neteko matyti besišvirkščiančių gatvėje, benamių, reikalaujančių išmaldos ar apsvaigusių asmenų. Tai patvirtina oficialius statistinius duomenis, kad Katalonijos vyriausybės veiksmai yra gerai koordinuoti, racionalūs ir veiksmingi. Tačiau Katalonijos specialistai pripažįsta, kad jau 10 metų yra padidėjęs kokaino vartojimas ir dabar besigydantys dėl priklausomybės nuo kokaino sudaro atitinkamai 70 proc., o heroino – tik 30 proc. visų besigydančių asmenų. 2004 m. sergantieji priklausomybe nuo kokaino sudarė daugiau nei ketvirtadalį visų besigydančiųjų nuo alkoholio ir narkotikų. Todėl ieškoma efektyvių gydymo būdų dėl priklausomybės nuo kokaino, nes pavyzdžiui, metadonas, naudojamas gydyti priklausomybę nuo heroino, šiuo atveju yra neefektyvus.
Apsvarsčius šią tema matoma tikrai gili problema kuri gali sukelti didele grėsme viso pasaulio žmonijai ir taip pat socialinei raidai juk tokiu žmonių palikuonis gali gimti su iškreipta genetika,o tai toliau gali virsti masiniais apsigimimais ir grėsme žmogaus egzistencijai,jai taip nutiktu tai raidos procesas,kurio pagrindinis tikslas plačių galimybių pasirinkimas būtu neįmanomas.

Turinys.
1. Asmenų, vartojančių narkotines ir psichotropines medžiagas, reabilitacija ir socialinė reintegracija 2004-2006. Analizė…………………………………………………………………………………1-2
2. Kai kurie priklausomybių gydymo-reabilitacijos-žalos mažinimo sistemos funkcionavimo bruožai……………………………………………………………………………………………………………………..3-4
3. Išvados…………………………………………………………………………………………………………………….5

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *