Namų darbų temos

PAPILDOMOS TEMOS I NAMŲ DARBUI

1. Europos Socialinis fondas.
2. Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas.
3. Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas.
4. Europos žvejybos finansavimo garantinė priemonė.
5. Europos regioninio vystymo fondas.
6. Europos investicijų bankas.
7. Sprendimų priėmimo procesas Europos Sąjungos institucijose (gali rasyti 3 žmonės).
8. Pirmininkavimas Europos Sąjungoje.
9. Konventas dėl Europos ateities.
10. Europos Sąjungos biudžetas.
11. ES 2007-2013 finansinė perspektyva.
12. Europos Sąjungos Konstitucija.
13. Europos Sąjungos išorės ryšiai. ES ir Jungtinės Amerikos Valstijos.
14. Europos Sąjungos išorės ryšiai. ES ir Rusija.
15. Europos Sąjungos išorės ryšiai. ES ir Artimieji Rytai.
16. Europos Sąjungos išorės ryšiai. ES ir Lotynų Amerika.
17. Europos Sąjungos išorės ryšiai. ES ir Viduržiemio jūros regionas.
18. Europos Sąjungos išorės ryšiai. ES ir Azijos regiono valstybės.
19. Asmenų judėjimo laisvė.
20. Kapitalo judėjimo laisvė.
21. Paslaugų judėjimo laisvė.
22. Prekių judėjimo laisvė.
23. Europos Sąjungos kultūros politika.
24. Europos Sąjungos plėtra.
25. Europos Sąjungos vidaus rinka ir išorės prekyba (gali rašyti 2 žmonės).
26. Europos Sąjungos politika jaunimo reikalų srityje.
27. Europos Sąjungos politika švietimo reikalų srityje.
28. Europos Sąjungos politika sveikatos reikalų srityje.
29. Europos Sąjungos politika socialinių reikalų srityje
30. Europos Sąjungos politika transporto srityje.

PAPILDOMOS TEMOS II NAMŲ DARBUI

1. Euro įvedimas Lietuvoje.
2. Ignalinos AE klausimas Lietuvai tapus ES nare.
3. Lietuvos derybų dėl narystės Europos Sąjungoje procesas.
4. Pasirengimas 2007 – 2013 metų finansiniam laikotarpiui.
5. Lietuvos dalyvavimas Europos Bendrijų programose.
6. Finansinė parama iki stojimo į Europos Sąjungą: parama transporto ir aplinkos infrastruktūrai (ISPA 2000-2004) (gali rašyti 2 žmonės).
7. Finansinė parama iki stojimo į Europos Sąjungą: parama žemės ūkiui (SAPARD 2000 – 2006). (gali rašyti 2 žmonės).
8. Finansinė parama iki stojimo į Europos Sąjungą: pasiruošimas narystei Europos Sąjungoje (PHARE 2000 – 2006). (gali rašyti 2 žmonės).

Jovita Tirvienė, VDU PMDI, 2006 m. vasario 10 d.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *