Lietuvos ekonomika

Pastaraisiais metais sparčiai augo Lietuvos ekonomika. Šalies ūkio augimas skatino užimtumo didėjimą. Prognozuojama, jog BVP augimas išliks vienas didžiausių Europoje. Darbo jėgos paklausos didėjimas, augantis produktyvumas ir kainų konvergencija, įstojus į ES, tebeturės teigiamos įtakos darbo užmokesčio augimui. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis šalyje augs spartėjančiais tempais

2005 M. DARBO RINKOS TENDENCIJOS

Per 2005 m. šalyje buvo įregistruota 163,9  tūkst. bedarbių, vidutiniškai 13,7 tūkst. kiekvieną mėnesį. Palyginti su 2004 m. tuo pačiu laikotarpiu darbo jėgos pasiūla sumažėjo apie 20 proc. Vidutinis metinis 2005 m. bedarbių skaičius buvo 100,8 tūkst. arba 41,7 tūkst. (29,3 proc.) mažiau negu 2004 m.

DARBO JĖGOS PAKLAUSA

Augant registruotų darbo vietų skaičiui ir mažai kintant besiregistruojančių bedarbių skaičiui, auga skirtumas tarp pasiūlos ir paklausos. Per 2006 m. devynis mėnesius teritorinėse darbo biržose įregistruota 89,0 tūkst. laisvų darbo vietų neterminuotam darbui. Tai 12,6 proc. daugiau negu pernai per tą patį laikotarpį. Tuo tarpu terminuotam darbui skirtų vietų skaičius sumažėjo 32,3 proc. Tokių vietų buvo registruota 11,7 tūkst. Tačiau ne visas laisvas darbo vietas pavyksta operatyviai užpildyti, kadangi trūksta kvalifikuotos darbo jėgos.

Per 2006 m. devynis mėnesius darbo biržai tarpininkaujant, buvo įdarbinta 74,2 tūkst. ieškančių darbo asmenų, vidutiniškai 8,2 tūkst. kiekvieną šių metų mėnesį. Per 84 proc. įdarbintųjų gavo nuolatinį darbą, apie 16 proc. arba 11,6 tūkst. dirbo pagal terminuotas darbo sutartis. Pernai buvo įdarbinta 83,0 tūkst., iš jų 79,5 proc. pagal neterminuotas darbo sutartis. Moterų įdarbinama daugiau negu vyrų. Jos sudaro 56,5 proc. įdarbintųjų. Kas aštuntas įdarbintasis yra ilgalaikis bedarbis, apie 13 proc.  – asmenys iki 25 metų amžiaus. Nuo metų pradžios 12,6 tūkst. bedarbių pasinaudojo galimybe dirbti įsigijus lengvatinius verslo liudijimus.

Darbą gavo du iš trijų įregistruotų bedarbių

Kas antras darbo pasiūlymas – kvalifikuotiems darbininkams

Kas penkta darbo vieta skirta  nekvalifikuotiems darbininkams

Didžiausias darbo vietų augimas fiksuotas paslaugose

Daugiau kaip pusė visų darbo vietų įregistruota paslaugų sektoriuje. Palyginus su 2005 m. tuo pačiu laikotarpiu, labiausiai išaugo laisvų darbo vietų paslaugose (apie 6,0 proc.). Žemės ūkio sektoriuje registruotų vietų skaičius sumažėjo apie 23 proc.

Tendencijos:  Auga registruotų laisvų darbo vietų skaičius.

Vidutiniškai per mėnesį registruojama daugiau kaip 11,2 tūkst. laisvų darbo vietų.

Auga neužpildytų laisvų darbo vietų skaičius mėn.  Pabaigoje. [1]

DARBO JĖGOS PASIŪLA

Per 2006  m. devynis mėnesius šalyje buvo įregistruota 121,1  tūkst. bedarbių, vidutiniškai 13,5 tūkst. kiekvieną mėnesį. Palyginus su 2005 m. tuo pačiu laikotarpiu, besikreipiančių į darbo biržą bedarbių skaičius sumažėjo 5,7 tūkst. arba 4,5 proc.

Kas šeštas įregistruotas bedarbis – asmuo iki 25 m. amžiaus, kas ketvirtas – vyresnis kaip 50 metų, kas trečias – kaimo gyventojas. Net per 36 proc. į darbo biržas besikreipiančių bedarbių neturi profesinio pasirengimo, apie 12 proc. anksčiau nėra dirbę, apie 23 proc. – nedirbę daugiau kaip 2 metus.

< Šių metų spalio 1 d. darbo biržose įregistruota 69,3 tūkst. bedarbių. Per metus bedarbių skaičius sumažėjo  16,3 tūkst. arba 19,0 proc. Didžiąją dalį, net 64,2 proc., bedarbių struktūroje sudaro moterys. Bedarbių struktūroje didėja moterų, jaunų bedarbių dalis.

Ilgalaikių bedarbių dalis mažėja.

Nedarbo rodikliai

2005 m. šalyje mažėjo registruotų bedarbių skaičius bei jų dalis tarp darbingo amžiaus gyventojų. Vidutinis metinis bedarbių procentas 2005 m. buvo 4,8 arba 2, 0 proc. punktais mažesnis negu 2004 m.

2006 m. sausio 1 d. teritorinėse darbo biržose įregistruoti bedarbiai sudarė 4,1 procento šalies darbingo amžiaus gyventojų. Bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų per metus sumažėjo 1,9 proc. punktais. Tarp šalies darbingo amžiaus vyrų buvo 3,2 proc. bedarbių, palyginti su 2005 m. sausio 1 d. šis rodiklis mažesnis 1,9 proc. punkto. Bedarbių moterų dalis nuo darbingo amžiaus šalies moterų buvo 5,1 proc., ir per metus sumažėjo 1,9 proc. punkto. Didžiausia darbingo amžiaus bedarbių vyrų dalis Ignalinos (11, 6 proc.), Druskininkų (9,3 proc.), Lazdijų (8,7 proc.) bei Akmenės (8,7 proc.) rajonų savivaldybėse. Didžiausias darbingo amžiaus bedarbių moterų procentas registruotas Akmenės (14,4 proc.), Ignalinos (12,6 proc.) ir Mažeikių (12,5 proc.) rajonų savivaldybėse.

Jaunų bedarbių dalis tarp visų 16 -25 metų amžiaus šalies gyventojų 2006 m. sausio 1 d. sudarė 1,2 proc.  Prieš metus jaunimo nedarbas buvo 2,2 proc. Didžiausia jaunimo dalis registruota bedarbiais Akmenės (3,8 proc.), Jonavos (3,0 proc.) ir Ignalinos (2,9 proc.) rajonų savivaldybėse.

2006 m. spalio 1 d. teritorinėse darbo biržose įregistruoti bedarbiai sudarė 3,3 procento šalies darbingo amžiaus gyventojų. Bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų per metus sumažėjo 0,8 proc. punkto.

Tarp šalies darbingo amžiaus vyrų buvo 2,3 proc. bedarbių, palyginus su 2005 m. spalio 1 d. šis rodiklis mažesnis 0,7 proc. punkto. Didžiausia darbingo amžiaus bedarbių vyrų dalis Lazdijų (6,5 proc.), Druskininkų ir Jurbarko (po 5,7 proc.)  ir Ignalinos (5,6 proc.) rajonų savivaldybėse.

Moterų nedarbas rugsėjo pabaigoje 1,8 karto viršijo analogišką vyrų rodiklį. Bedarbių moterų dalis nuo darbingo amžiaus šalies moterų buvo 4,2 proc., ir per metus sumažėjo 0,9 proc. punkto. Didžiausias darbingo amžiaus bedarbių moterų procentas registruotas Akmenės (11,4 proc.), Ignalinos (8,2 proc.), Lazdijų (8,1 proc.), Jurbarko (7,8 proc.), ir Joniškio (7,5 proc.) rajonų savivaldybėse.

Jaunų bedarbių dalis tarp visų 16 -24 metų amžiaus šalies gyventojų 2006 m. spalio 1 d. sudarė 1,3 proc. Prieš metus jaunimo nedarbas buvo 1,4 proc. Didžiausia jaunimo dalis registruota bedarbiais Akmenės (3,1 proc.), Jonavos (2,8 proc.), Druskininkų (2,7 proc.), Panevėžio ir Jurbarko (po 2,3 proc.) rajonų savivaldybėse.

NEDARBO TENDENCIJOS: Nedarbas mažėja, išlieka teritoriniai nedarbo skirtumai. [2]

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *