Lietuva kovo 11-oji 2016 metais

Kovo 11-ąją sukanka 20 metų, kai buvo pasirašytas nepriklausomos Lietuvos istorijai svarbiausias dokumentas – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aktas, pažymėjęs priespaudos, pažeminimo, kančių, karų epochos pabaigą ir nepriklausomos valstybės pradžią. Mažutei valstybei, neturinčiai demokratinio valdymo patirties, Kovo 11-oji reiškė kur kas daugiau, nei Akto pasirašymą – jai tai buvo nauja pradžia, naujos istorijos kūrimo atspirties taškas, naujas kelias, kuriuo žengti nebuvo lengva, nes laisvė – taip pat išbandymas. Jei anksčiau žmones vienijo nepriklausomybės troškimas – bendras tikslas, stipriau nei grandinės jungęs žmones, tai kas mus vienija dabar? Kaip dabar sukurti bendrumo jausmą?..
Norėtume tikėti, kad Kovo 11-oji Lietuvos žmonėms – tai ne vien raudonai nuspalvintas skaičius kalendoriuje, ne vien laisvadieniu ir ilguoju savaitgaliu pažymėta šventė. Nuoširdžiai tikime, kad Kovo 11-osios data visada žymės ne tik erškėčiais apaugusio Lietuvos kelio į laisvę pabaigą, bet bus svarbi šventė, primenanti apie laimėtą nepriklausomybę Tėvynei ir iškovotą šviesią ateitį augančioms Lietuvos kartoms…
Su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena!
Šiek tiek istorijos:
– Po trečiojo Lietuvos ir Lenkijos valstybių padalijimo Lietuva, kaip valstybė, nustojo egzistuoti ir tik 1918 m. vasario 16 d. buvo atkurta ir įtvirtinta nepriklausoma Lietuvos valstybė. Tačiau po 22 metų Sovietų Sąjunga, remdamasi 1939 m. Ribentropo-Molotovo paktu, Lietuvą okupavo ir aneksavo. Šalies nepriklausomybė buvo prarasta, bet kova dėl jos nesiliovė niekada.
– Praėjus 50 metų nuo mūsų šalies nepriklausomybės praradimo, 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriame rašoma, kad atstatomas 1940 m. svetimos jėgos panaikintas Lietuvos valstybės suverenių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė. Akte remiamasi 1918 m. vasario 16 d. pasirašytu Lietuvos nepriklausomybės aktu, kuris niekada neprarado teisinės galios. Aktą pasirašė LR Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas Landsbergis ir Tarybos nariai.
– Už Aktą „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“ balsavo 124 deputatai, susilaikė 6, prieš balsavusiųjų nebuvo.
– Kovojant dėl nepriklausomybės, daug buvo padaryta dar iki 1991 m. kovo 11-osios. Bene svarbiausia – Ribentropo-Molotovo pakto ir jo slaptųjų protokolų atskleidimas visuomenei ir visam pasauliui. Dar vienas ne ką mažiau svarbus žingsnis – pripažinimas LTSR Aukščiausiosios Tarybos paskutinėje sesijoje, jog Ribentropo-Molotovo paktas ir slaptieji protokolai neturi jokios juridinės galios.
– Rusija pripažino visišką Lietuvos nepriklausomybę 1991 m. liepos 29 d., su Lietuva pasirašydama sutartį dėl tarpvalstybinių santykių pagrindų.
– Visame pasaulyje Lietuvos nepriklausomybė buvo pripažinta po 1991 m. rugpjūčio mėnesį įvykusio pučo Maskvoje.
„Šilalės žinių“ redakcija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.