informatikos abitūros egzaminai

2000 metų informatikos abitūros egzaminai

B lygis

Testą sudaro 15 užduočių su pasirenkamais atsakymais kikvieną iš 1-10 užduočių vertinamos po 0,20 balo jose yra tik po vieną teisingą atsakymą. Teisingą atsakymą pažymėkite apvesdami prieš jį esančiąž raidę.

1. Kuris dvejatainis skaičius yra šių dviejų dvejatainių skaičių suma: 110001+11001?

A 110010
B 101010
C 11011
D 1100111001

☺. Kiek reikia dvetainių simbolių noriny užkoduoti vieną lietuvių abecėlės raidę?
Abecėlę sudaro 32 raidės, yra didžiosios ir mažosios raidės.
A 6
B 7
C 8
D 32

3. Vienas baitas lygus:

A 12 bitų
B 1 k baitų
C 8 bitai
D 10 bitų
4.Vinam simboliui užkoduoti reikia 8 bitų. Kiek baitų atminties reikės sakiniui Batuotas katinas:
A 112
B 9
C 15
D 17
5. Duotas asmens kodas pvz: 38303240025. Kiek bitų užims ši informacija kompiuteryje, jeigu vienam simboliui reikia vieno daikto?
A 11
B 64
C 88
D 80
6. Duoti du teiginiai: a” uždavinį išsprendė Jonas”; b= “ uždavinį išsprendė Petras “. Kuris už užrašytų loginių reiškinių reiškia teiginį “ netiesa, kad uždavinį išsprendė Jonas ir Petras “ ?
A a^b
B a^b
C a^b
D a^b

7. Kuris iš užračytų reiškinių yra negalimo trečiojo dėsnis:
A av( bvc )=( avb )vc
B ava=1
C ava=a
D a^b=b^a
8. ( a ir b lygiui ). Kuris įrenginių rinkinys būtinas norint surinkti kompiuterį?
A klavitūra, displėjus, spausdintuvas, diskinis kaupiklis.
B procesorius, pelė, klavitūra, skeneris.
C procesorius, atmintinė, klavitūra, displėjus, diskinis kaupiklis;
D spausdintuvas, procesorius, displėjus:, diskinis kaupuklis.
9. ( a ir b l. ) Pasirinkite teisingą uždavinių sprendimą etapų kompiuterių tvarką:
A už davinio formulavimas, programos rašymas, tikrinimas, derinimas,algoritmo sudarymas;
B algoritmo sudarymas, uždavinio formulavimas, programos rašymas, tikrinimas, derinimas;
C programos rašymas, tikrinimas, derinimas, algoritmo sudarymas, uždavinio formulavimas;
D uždavinio formulavimas, algoritmo sudarymas, programos rašymas, tikrinimas, derinimas.
10. ( a ir b ). Pasirinkite teisingą chronologinę tvarką:
a) Analitinė Babidžio mašina;
b) Paskalio mašina;
c) Paskalio programavimo kalba;
d) Leonardo da Vinci sumavimo mašinos projektas.
A dcab
B bdac
C adbc
D dbca
11-15 Užduotyse gali būti ir vienas, ir daugiau teisingų atsakymų. Kikvieną teisingai atlikta užduotys vertingą po 0,5 balo. Pažymėkite teisingą atsakymą ( – us ) apvesdami prieš jį esančią raidę.
11. Dešimtainis skaičius 1000 lygus dvejatainiam skaičiui
A 100000000
B 111111000
C 1110101000
D 111110100
12. Apskaičiuokite, kiek bitų informacijos turi pranešimas, apie tai jog mokytojas pakvies atsakinėti vieną iš 34 klasės mokinių?
A 5
B 6
C 17
D 4

13. ( a ir b ). Duota teisingumo lentelė:
a b c

0 0 1
1 1 0
0 1 1
1 0 0
Kuris loginis reiškinys apibrėžiamas šia lentele?
A a^bva^d
B a
C av( bvb )
D a^( b^b )
14. Atlike veiksmą a:= x mod 27 gavome a= 1 reikškmę. Kai x yra dviženklis skaičius, kam būtų lygi x mod 10 reikšmė?
A 1
B 2
C 5
D 8

15. Kiek kartų atliekami ciklo veiksmai?

a: = 11;
While a<>0 do
a: = a – 2;
A 7
B 11
C 6
D be galo daug kartų.

Viskas toliau A lygis 20000202

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.