GOTHARDAS FRIDRICHAS STENDERIS

GOTHARDAS FRIDRICHAS STENDERIS
Lietons, taip pat ir lietovens – slogutis, nakties dvasiajojikė, kuri užsiritanti kaip sunkus maišas ir jodanti naktį moteris ir arklius taip, kad jiems prakaitas varva. Jinai galinti įlįsti net pro rakto skylutę. Kvaili žmogeliai tuo ir dabar dar tiki.
Ligo – linksmybės dievas, kurio garbei beveik visos šiaurės tautos per Kupidono šventę, t. y. mūsų Joninių naktį, prie užkurto laužo dainuodavo dainas. Ir dabar da ligot reiškia maždaug tai, ką pasakome žodžiu „džiūgauti”. Liktens – likimas. Jeigu senovės latviai turėjo kokią nors filosofiją, tai likimas neabejojamai sudarė jos pamatą. Iki pat šių laikų latviai tebėra visiškai persiėmę šiuo požiūriu. Kur bepasiklausytum, vis išgirsi juos sakant: tas jau biją viriam likts „tai jam buvo lemta, taip jam buvo iš anksto skirta”.
Liksta – bloga žvaigždžių padėtis ir baisingi padangėje matomi reiškiniai: ratilai aplink saulę arba mėnulį, didžiulis spindulių ruožas virš saulės, bet visų pirma – kometos; iš to latviai pranašaudavo apie visokias nelaimes. Ir dabar dar žodis liksta reiškia fatališką likimą, taip pat pavojų.
Lulkis – pagonių latvių spiritus familiaris*. Dabar šis žodis reiškia išlepintą telyčią (iš žodžio lullot[?] „lepinti, paikinti”).
Majas kungs – namų šeimininkas, tačiau senų senovėje taip buvo vadina¬mas ne namų šeimininkas, o namų stabas (žr. Ciemnieks).
Mani – vaiduokliai, kurie apsuka galvą ir paklaidina. Nors šis žodis labai panašus į lotynų manės „mirusiųjų dvasios”, bet iš tikrųjų yra ne lotyniškos, o latviškos kilmės. Dar ir dabar mani reiškia kažką panašaus į fantazijas, šmėklas (iš žodžio manit „apkvailinti, apmulkinti”).
Markopols – kilmingųjų ir turtingųjų dievas, kuru markas pilnas „kurių lin¬markos pilnos”, žmonių, turinčių didžiulę daugybę linų, kurių jiems davė šis dievas (marks „linmarka” iš marki vietoj merkt „mirkyti” ir polns vietoj pilns „pilnas”).
Mate – motina, motė, taip buvo vadinama kiekviena deivė, kaip antai: Darza mate – Daržo, sodo deivė, Jūras mate – Jūros deivė, Lauka mate – Lauko deivė, Meža mate – Miško deivė, Pūku mate – Gėlių deivė, Uguns mate – Ugnies deivė, Ūdens mate – Vandens deivė, Veja mate – Vėjo deivė ir 1.1.
Maitašana, buvo sakoma: Saules maitašana „Saulės sugadinimas” ir Menes maitašana „Mėnulio sugadinimas”. Taip pagonys latviai įsivaizdavo saulės
* namų dvasia.
-205-

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *