Geografijos brandos egz. Sesija

Geografijos 1999 m. brandos egz. Sesija

A-dalis.

1-14 klausimų teisingi atsakymai vertinami 0,5 taško, o kitos užduotys vertinamos skirtingu taškų kiekiu.

1. Pažymėkite du esminius platformos požymius:
a) Judrumas;
b) pastovumas (stabilumas);
c) būdingi žemės drebėjimai;
d) vyksta lėti paviršiaus svyravimai.
2. Pažymėkite teisingą atsakymą, nurodantį vietovės klimatą formuojančias sąlygas:
a) geografinė platuma;
b) oro masių judėjimas;
c) būdingi žemės drebėjimai;
d) visos trys sąlygos.
3. Pažymėkite pastraipą, teisingai apibūdinančią tundros geografinę zoną:
a) paplitusi ryškių spalvų augalija, auga kelių ardų medžiai, gyventojai verčiasi gyvulininkyste. Būdingos karštos vasaros.
b) Klimatas atšiaurus, beveik visur daugiametis įšalas. Vyrauja glėjiniai dirvožemiai. Nėra miškų, paplitusios samanos, kerpės. Būdingos laukinių gyvulių kaimenės.
c) Vasara sužaliuoja augalija, auga krūmokšniai. Dalis gyvūnų prisitaikę gyventi medžiuose. Vasarą atskrenda daugybė pauksčių – žąsų, ančių, bėgikų ir pan. Gyventojai verčiasi natūraliu ūkiu.
4. Kuri pramonės šaka lemia rūgščių lietų susidarymą.?
a) mašinų gamyba.
b) Šiluminė energetika.
c) Statybinių medžiagų gamyba.
d) Tekstilės pramonė.
5. Natūralaus gyventojų skaičiaus mažėjimo procesas vadinamas:
a) depopuliacija;
b) demografiniu sprogimu;
c) gyventojų išplėstine repridukcija;
6. Pažymėkite teisingiausią demografinės politikos sąvokos apibūdinimą:
a) valstybės siekimas sureguliuoti politikos sąvokos apibūdinimą.
b) Valstybės priemonės gyventojų skaičiui ir migracijai reguliuoti.
c) Valstybės priemonė siekiant išlaikyti tautiškumą.

7. populiariausių bedravimo kalba pasaulyje:
a) kinų.
b) Ispanų.
c) Anglų.
d) Rusų.
8. Pažymėkite teisingus teiginius:
a) gyvetojų užimtumas atspindi visouminės socialinius – ekonominius pasiekimus.
b) Kuo didesnė žmonių dalis dirba paslaugų sferoje, tuo labiau išsivysčiusi šalies ekonomika.
c) Daug darbininkų iš Azijos šalių šiuo metu dirba Vakarų Europos valstybėse.
d) Baltijos jūros regiono valstybėse didžiausias bedarbių skaičius pasaulyje.
9. Šiuolaikinio pasaulio ūkio struktūra orientūra link:
a) pramoninio ūkio.
b) Agrarinio ū.
c) Pramoninio-agrarinio ū.
d) Popramoninio ū.
10. xx a. Pabaigoje kuro balanse vyrauja:
a) nafta dujos.
b) Anglys.
c) Degieji skalūnai.
d) Netradiciniai energijos šaltiniai.
11. Valstybė kurios kuro ir energijos pramonė yra sukurta skalūnų pagrindu:
a) Latvija
b) Danija
c) Estija
d) Suomija.
12. Pažymėkite teiginį, kuriame nurodytas nebūdingas tai valstybei bruožas:
a) Pracūzijos energetikoje vyrauja atominės elektrinės.
b) Venesuela – viena iš Lotynų Amerikos šalių, eksportuojančių naftą.
c) Austrijos eksporte žymią dalį sudaro mineralinės žaliavos.
d) Danija užima pirmą vietą pasaulyje pagal sugaunamos žuvies kiekį.
13. Pažymėkite eilutę, kurioje išvardyti tik Europos miestai:
a) Strasbūras, Sidnis, Drezdenas.
b) Tartų, Liverpulis, Bostonas.
c) Lionas, Turku, Poznanė.
14. Kuris apibūdinimas netinka Lenkijai:
a) Europos katalikiška šalis.
b) Išvytista anglies ir metalurgijos pramonė.
c) Daugiatautė valstybė
d) Augalininkystėje vyrauja bulvių ir rugių auginimas.
15. Pažymekite teisingus teiginius:
a) Europos geografinei ir politinei padėčiai pasaulyje turi įtakos jos istorinė praeitis.
b) Europos Sąjunga numato šalių nacionalinių ūkių intergracija.
c) Klimato, reljefo ir dirvožemių įvairovė turi įtakos Europos žemės ūkio regioniniams skirtumas.
d) Europoje yra išspręsti tautų etniniai religiniai konfliktai.
e) Visos Europos valstybės priklauso Europos Sąjungai.
16. Paž. Harakteristikas, kurios yra laikomos šalių socialinio-ekonominio pajėhumo rodikliais:
a) Energijos gamyba vienam gyventojui.
b) Gyventojų tankumas.
c) Gyventojų neraštingumo procentas.
d) Valstybės plotas.
e) Bendrojo vidaus produkto (bvp) dydis vienam gyventojui.
f) Žmonių vidutinė gyvenimo trukmė.
17. Paž. Teisngus teginius:
a) Religija formuoja žmonių moralines nuostatas.
b) Religija veikia valstybių politinį žemėlapį.
c) Religijų lopšys yra Afrikos žemyne.
d) Nuo religijos papročių priklauso demografinė šalies politika.
e) Religija turi įtakos žmonių gyvenimo būdui.
f) Protestantizmas nėra kriščioniškonybės kryptis.

B dalis
18.Kuriose Europos valstybėse ryškiausios šios tautinės mžumos:
Švedai Suomijoje
Rusai Prancūzijoje
Bretonai Ispanijoje
Vengrai Latvijoje
Baskai Rumunijoje
18. Rodyklėmis sąvokoms priskirkite jų apibrėžimus.
Deportacija Spartus mietų augimas ir su tuo susijęsmiestietiško gyvenomo gyv. Būdo plitimas.
Urbanizacija Nacionalinių rinkų visuma.
Migracija Prievartinis gyventojų perkėlimas gyventi į kitą vietą.
Darbo našumas Pagamintų prekių ir suteiktų paslaugų kiekis per laiko vienetą (dabo diena ar valandą).
Pasaulio rinka Gyventojų persikėlimas iš vienos vietos į kitą.

19. Įvardinkite 2-3 bruožusč būdingus:
Intesyviam žemės ūkiui………………………………………………………………………………………………………………….
Ekstensyviam ūkiui…………………………………………………………………………………………………………
20. užpildyti:
1. Lietuvos plotas ……………………………………………………………………..
2. Netoli Kėdainių yra……………………………………………………………..
3. liet. Gyv. Skaicius ……………………..
4. Ausčiausias lietuvos taškas…293,6myra………………………………………..austumoje
5. Vilniaus raj. Prei Bernotų piliakalnio ir Girijios ež. Yra……………………………………………………………………………………………………………………… .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *