Etiketas verlse

Etiketas versle yra būtinas, norint turėti ilgalaikius partnerius, jeigu tokio poreikio nėra tada jis nėra būtinas.
Tarpusavio santykių valdymo procese kultūros taisyklių formavimas ypač būtinas šiandien, kai mes formuojame laisvos rinkos ekonomiką, kur didelę reikšmę turi ne fondai, paskyros ir įsakymai, o žmonių tarpusavio santykių, profesinės ir valdymo etikos normos.
Etiketas labiau liečia mūsų tarpusavio santykių taisykles, kuriomis reguliuojame mūsų tarpusavio veiksmus su aplinkiniais. Liudviko XIV laikais prabangaus priėmimo metu svečiams įteikdavo korteles, kuriose būdavo surašytos elgesio taisyklės. Jos buvo vadinamos etiketėmis. Iš čia ir kilo terminas “etiketas”. Šiandien – tai išsiauklėjimas, geros manieros, mandagus bendravimas.
Etiketas – tai papročiais virtusios žmogaus elgesio taisyklės.
Geros manieros ilgina žmogaus gyvenimą, tausoja nervus, ir atvirkščiai. Daugelio konfliktų priežastis yra paprasčiausių elgesio taisyklių nežinojimas. O ar taip jau sunku jas išmokti?
Galima atleisti beraščiams, tačiau nežinoti gero elgesio pagrindų baigusiam bent jau vidurinę mokyklą ar gimnaziją, ką jau kalbėti apie aukštąją, – neatleistina.
Kita kalba, kad šiuo metu, vykdant mokyklų reformas, rengiant aukštųjų mokyklų mokymo programas, visai pamirštama apie tokią discipliną visiems, be išimties, O juk svarbu kuo anksčiau pradėti mokytis elgesio kultūros, kad geros manieros, gražus elgesys, inteligentiškumas taptų įpročių. Šios pamokos ypač nelengvos pirmos kartos verslininkams, kurie dažnai skinasi kelią apgraibomis, mokosi iš savo klaidų. Ne veltui anglai sako: „Norint tapti tikru džentelmenu reikia, kad namuose būtų trijų kartų universiteto diplomai – senelio, tėvo ir sūnaus“.
Elgesio kultūra – žmonijos kultūros dalis, ji reikalauja laikytis svarbiausių bendravimo taisyklių, būti paslaugiems, mandagiems bei taktiškiems. Elgesio kultūrai priklauso ir nuo drabužių, kalbos, judesių kultūra. Gražus elgesys – tai menas ir sėkmės garantas. Palankumą žmonėms galima parodyti įvairiai: žodžiais ir veiksmais, veido išraiška, raštu (rašant laišką, kvietimą, sveikinimą ir pan.). Vadinasi, mandagūs gali būti tik dėmesingi, jautrūs, tolerantiški, taktiški žmonės.
Etiketas versle – tai tarptautinis protokolas ir jo svarba karjerai ir pajamoms, protokoliniai susipažinimo ir pasisveikinimo reikalavimai, vizitinės kortelės ir jų naudojimas, svečių sutikimas ir oficialūs pokalbiai, telefono pokalbiai, rūkymo proceso reikalavimai, kvietimai, oficialūs priėmimai, elgesys prie stalo, dovanos, protokoliniai aprangos reikalavimai.
Viso pasaulio verslininkai turi verslo etikos ir įsipareigojimų supratimą, kurių griežtai laikosi, juolab kad verslo kultūra padeda išsaugoti klientų lojalumą. Specialistų skaičiavimais, išlaikyti senus klientus yra penkis kartus pigiau negu pritraukti naujų.
Todėl visa įmonė, nuo viršaus iki apačios, turi būti orientuota į klientą. Formuojant įmonės kultūrą, ruošiant darbuotojus, sueikvojama daug laiko, pinigų ir jėgų. Tačiau beprasmiška investuoti didelius pinigus į paslaugų sritį, reklaminę kampaniją, jei juos „paleis vėjais“ biurokratai iš tiekimo skyriaus, grubi sekretorė ar karštakošis vadovas.
Auksinė verslo taisyklė:
Pasirūpink savo klientais, o rinka pasirūpins tavimi
Henris Micbergas, įvardydamas pagrindines savybes, kurios būtinos verslo žmogui, vadovui, pabrėžė ir verslo etikos, etiketo svarbą. Pasak jo, profesinės grupės etikos pagrindas – aukštas profesionalumas, žinių, patirties ir praktikos valdymas.
Užsienio verslininkų sėkmės formulė atrodo paprastai:
Sėkmė = Profesionalumas + Padorumas
Mandagumas – verslininko sėkmės pagrindas. Mandagumo taisyklės pirmiausia numato pasisveikinimą. Nuo senovės žmonės rodo vienas kitam palankumą sveikindamiesi.
1. Taigi pirmoji taisyklė: atėję į darbą pasisveikinkite su kolegomis. Parodykite, kad džiaugiatės pradėdami su jais naują darbo dieną, kad jie gali tikėtis jūsų pagalbos ir paramos. Šypsena ir rytinis pasisveikinimas – geros nuotaikos stimulas.
2. Iš čia kyla antra taisyklė: išmokite kontroliuoti savo elgesį įvairiomis aplinkybėmis. Būkite paslaugūs, mandagūs. Šypsokitės žmonėms. Įmonė turi sudaryti malonų įspūdį. Reikia būti vienodai mandagiems, geranoriškiems, paslaugiems su visų lygių atstovais – su aukščiausios grandies vadovais, su savo pavaldiniais, klientais, pirkėjais, kad ir kaip įžūliai jie elgtųsi.
Tu ar Jūs? Šiandien daugelyje vietų yra tujinamasi. Mokyklos, sporto draugai, draugijų, chorų, meno būrelių nariai tujina viens kitą per daug neklausinėdami jau po trumpos pažinties. Tačiau tujinimas turi savo visuomeninį reglamentavimą, paremtą tradicija. Pagal klasikinį etiketą sakyti „tu“ pasiūlo:
• vyresnis jaunesniam;
• ponas damai;
• rangu vyresnis rangu žemesniam.
3. Taigi trečia taisyklė: kreipimasis į pavaldinius „Jūs“ būtinas normaliems tarnybiniams santykiams ir darbo drausmei palaikyti.
4. Ketvirta taisyklė: įsakymas ir prašymas. Dažniausiai vadovai savo pavaldiniams duoda nurodymus dvejopai: įsakymo ir prašymo forma. Tačiau šios formos ne visuomet atitinka esamą situaciją.
Tuomet, kai įsakymas būtinas, dažnai nuskamba prašymas, o kai pakaktų mandagiai paprašyti, imama įsakinėti, ir dar grasinama intonacija. Įsakomoji forma būtina skiriant užduotį, kuri priklauso pagal darbuotojo tiesiogines pareigas, tačiau tonas visuomet turi būti mandagus. Užduotis, kurios nepriklauso darbuotojui pagal pareigas, visuomet reikia pateikti prašymo forma. Atminkite, kad pavaldiniai geriau reaguoja į užduotis, pateiktas prašymo forma, ypač moterys.
5. Penkta taisyklė: dėkokite, bet ir reikalaukite. Reikia dažniau ir meistriškai naudotis skatinimo priemonėmis. Būkite dėmesingi savo pavaldiniams, pastebėkite kiekvieną jų laimėjimą ir skatinkite už tai. Paprastas „ačiū“, pasakytas laiku, gali būti ne mažiau efektyvus nei piniginė premija. Atsiminkite psichologijos taisyklę: „Pabarei – pralošei, pagyrei – išlošei“ ir „Girti reikia prie žmonių, barti – akis į akį“. Skiriant nuobaudas reikia atkreipti dėmesį į amžių, lytį, temperamentą.
6. Šešta taisyklė: savo nuomonę jus galite ginti tol, kol bus priimtas sprendimas, visaip įtikinėdami savo teisumu kitus vykdytojus. Tačiau, jei sprendimas priimtas, žvelkite į jį kaip į savo. Jokiu būdu neparodykite (o jūs kaip tik taip ir manote), kad jis absurdiškas, klaidingas ir jūs jam nepritariate. Tai neetiška: santykis „mes“ ir „jie“ atneša nuostolių kompanijai, nes dėl to didėja nepasitenkinimas ir nestabilumas. Kokia prasmė išlošti kovą, jei pralaimimas karas.
7. Septinta taisyklė: kurkite sėkmės nuostatą. Užkrėtę tikėjimu sėkme savo kompanionus, jūs ir savo klientus įtikinsite firmos sėkme. Stenkitės sukurti gyvą, optimistišką aplinką. Kaip tik realizmo ir optimizmo santykis yra raktas siekiant rekordinių veiklos mastų.
8. Aštunta taisyklė: atlikite viską laiku, būkite punktualūs, numatytus susitikimus įtraukite į savo darbo kalendorių. Vėlavimai ne tik trukdo darbui, bet ir rodo, kad tuo žmogumi negalima pasikliauti. Svarbu žinoti, kad nerekomenduojama į darbą ateiti anksčiau už vadovą ir išeiti vėliau už jį.
9. Devinta taisyklė: privalote saugoti firmos paslaptis. Nekritikuokite firmos, ypač girdint pašaliniams. Be to, niekam nepasakokite to, ką jums teko kada nors išgirsti iš bendradarbio, vadovo ar pavaldinio apie jų asmeninį gyvenimą.
10. Dešimta taisyklė: kalbėkite ir rašykite taisyklinga kalba. Tas, kuris moka aiškiai reikšti savo mintis, yra pranašesnis. Nemokėjimas rašyti ir kalbėti neretai žmogų nustumia žemyn ir jo gabumai prarandami.
11. Vienuolikta taisyklė: renkitės kaip pridera. Apranga tapo savotiška žmogaus vizitine kortele. Juk pirmiausia atkreipiamas dėmesys, kaip žmogus apsirengęs, tai lemia ir pirmą nuomonę apie darbuotoją. Tas vertinimas ilgai išlieka atmintyje, todėl nesirūpinimas savo išore – neleistina klaida, nes vėliau bus labai sunku pakeisti per pirmąjį susitikimą susidarytą nuomonę. Tarnybinis etiketas, juolab protokolas, šiuo atveju yra labai negailestingas.
Išvada:
Sunku įgyti gerą reputaciją – tam sugaištami ne vieneri metai, o prarasti ją galima akimirksniu ir dažniausiai dėl menkniekio: laiku neatsakius į telefono skambutį ar laišką, neišsiuntus fakso, kurio laukiama, kaip nors kitaip parodžius savo neišsiauklėjimą. Reputacijai svarbu viskas – ir kalbos kultūra, ir manieros, apranga, biuro interjeras ir kita. Kas kenkia vadovo darbui? Netobula dalykinių santykių technologija, derybų taisyklių neišmanymas ir nesilaikymas, dalykinio protokolo, komercinio bendravimo taisyklių nesilaikymas.
Ir didelės, ir nedidelės įmonės turėtų susikurti savo elgesio ir etikos normų kodeksą – etikėtą ir aptarinėti etikos problemas su bendradarbiais. Tokiais kodeksais naudojasi visi gerai išauklėti žmonės visame pasaulyje. Kodekse aptariami keturi pagrindiniai dalykai: mandagumas, natūralumas, vertybės, taktas.

Literatūra:
Dalia Vyšniauskienė, Virginijus Kundrotas (1999). VERSLO ETIKA
Žurnalas „Vadovo pasaulis“ 2002/2.0,
Literatūra: Pruskus P. Verslas ir moralė //Apžvalga,
Razauskas R. 365 vadovo dienos,-Vilnius, 1994.- 252p
http://www.lzinios.lt/sg/patarimai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.