Anketos pavyzdys

1 PRIEDAS
ANKETOS PAVYZDYS

Anketa

Gerb. respondente,
KTU Socialinių mokslų fakulteto studentas Tomas Markelevičius atlieka tyrimą, kurio tikslas – išsiaiškinti informacijos valdymo ir panaudojimo svarbą bei naudą Lietuvos organizacijose ir koks dėmesys skiriamas informacijos rinkimui, kaupimui ir analizavimui. Taip pat tyrimu norima išsiaiškinti ar atliekami informacijos procesų tyrimai organizacijose įtakoja teisingos informacijos valdymo sistemos įsigijimą. Maloniai kviečiame dalyvauti šiame tyrime. Tyrimo rezultatai bus naudojami tik šiame baigiamajame bakalauro darbe.
Atsakymus prie klausimų, kurie pažymėti kvadratėliais pažymėkite x ženklu. Jeigu pasirinktumėte atsakymo variantą „kita“, prašome įrašyti savo nuomonę.
Užpildytą anketą prašome grąžinti tokiu pačiu būdu, kaip gavote pateiktą. Konfidencialumas garantuojamas. Pageidaujant, tyrimo rezultatų išvados Jums bus atsiųstos elektroniniu paštu.
Iš anksto dėkojame už nuoširdžius atsakymus.

1. Kokia Jūsų organizacijos veiklos rūšis?
0 Gamyba; 0 Prekyba; 0 Paslaugos; 0 Mišri;

2. Kiek darbuotojų dirba Jūsų organizacijoje?
0 1-5; 0 6-50; 0 51-500; 0 501-1000; 0 1000 ir daugiau;

3. Kiek metų Jūsų organizacija veikia?
0 Mažiau nei 1 metus; 0 Nuo 1 iki 5; 0 Nuo 5 iki 10; 0 Daugiau nei 10 metų;

4. Kaip galėtumėte apibūdinti savo organizaciją?
0 Stabili, gerai rinkoje įsitvirtinusi ir sėkmingai bei efektyviai veikianti organizacija;
0 Nuolat auganti bei tobulėjanti organizacija;
0 Vidutiniškai sėkmingai veikianti organizacija;
0 Mūsų organizacijos veiklos efektyvumas mažėja, finansiniai rodikliai prastėja;
0 Ne itin sėkmingai veikianti organizacija;

5. Koks Jūsų amžius?
0 iki 20 metų;
0 21-30 metų;
0 31-45 metai;
0 46-55 metai;
0 daugiau nei 56-eri;

6. Kokiame lygyje dirbate?:
0 Aukščiausiame vadovaujančiame lygyje; 0 Vadybiniame lygyje; 0 Vykdytojų lygyje;

7. Šioje organizacijoje dirbate:
0 Pirmus metus; 0 Iki dviejų metų; 0 Iki penkių metų; 0 Daugiau nei penki metai;

8. Kaip vertinate savo organizacijos galimybes rinkti, analizuoti, panaudoti informaciją?
0 Puikiai; 0 Gerai; 0 Patenkinamai; 0 Blogai;

9. Kaip gaunate informaciją organizacijoje?
0 Perkate; 0 Renkate patys;

10. Kas Jūsų organizacijoje dirba su informacija? (Galite pažymėti kelis atsakymo variantus)
0 Vadovas; 0 Vadybininkai; 0 Vykdytojai;

11. Kokie Jūsų organizacijoje fiksuojamos informacijos kiekiai?
0 Maži; 0 Vidutiniai; 0 Dideli; 0 Ypač dideli;

12. Darbuotojų kiekis organizacijoje dirbantis su informacija:
0 Iki 10%; 0 Iki 30%; 0 Iki 50%; 0 Iki 80%; 0 Iki 100%;

13. Kokia informacija renkama, kaupiama, analizuojama Jūsų organizacijoje: (Galite pažymėti kelis atsakymo variantus)
0 Informacija apie klientus;
0 Informacija apie kitas organizacijas;
0 Rinkos informacija;
0 Personalo informacija;
0 Gamybos informacija;
0 Finansinė informacija;
Kita informacija __________________________

14. Informacijos rinkimas, kaupimas ir analizavimas labiausiai padeda organizacijoje: (Galite pažymėti kelis atsakymo variantus)
0 Organizacijos valdymui;
0 Naujų rinkų paieškai,
0 Naujų partnerių paieškai,
0 Finansinių ataskaitų sudarymui;
0 Veiklos kaštų mažinimui ir pajamų didinimui;
0 Greitesniam prisitaikymui prie kintančių rinkos sąlygų;
0 Gauti veiklos kokybės analizes;
0 Teisingų sprendimų priėmimui;
Kita __________________________

15. Ar Jūsų organizacijoje vyksta darbuotojų apmokymai dirbti su informacija?
0 Taip; 0 Ne;

16. Kokias priemones naudojate informacijai apsaugoti nuo praradimo ir nutekėjimo? (Galite pažymėti kelis atsakymo variantus)
0 Atsargines informacijos kopijas;
0 Fizinę informacijos apsaugą;
0 Kompiuterizuotą informacijos apsaugą;
0 Griežtą informacijos panaudojimo apskaitą;
0 Ribotą priėjimą prie informacijos;
0 Turite specifinę priėjimo prie informacijos ir jos duomenų bazių kontrolės sistemą.
Kitą __________________________

17. Ar Jūsų organizacijoje yra informacijos valdymo sistema? (Jei atsakysite „Ne“, pereikite prie paskutinio anketos klausimo)
0 Taip; 0 Ne; 0 Ne, bet planuojame įsigyti;

18. Kokia informacijos valdymo sistema naudojama Jūsų organizacijoje?
0 Compiere;
0 Microsoft Navision;
0 iPyramid.bizlogic;
0 HansaWorld;
0 Directo;
0 Pačių sukurta savojoje organizacijoje;
Kita ____________________

19. Informacijos valdymo sistema daugiausiai naudojama Jūsų organizacijoje: (Galite pažymėti kelis atsakymo variantus)
0 Informacijai fiksuoti ir kaupti;
0 Informacijai gauti;
0 Informacijai analizuoti;
0 Valdyti organizacijos ištekliams;
0 Planuoti, valdyti organizaciją ir jos veiklą;
Kita __________________________

20. Ar prieš įsigydami informacijos valdymo sistemą atlikote informacijos procesų tyrimą Jūsų organizacijoje? (jei ne, pereikite prie 22 klausimo).
0 Taip; 0 Ne;

21. Kas atliko informacijos procesų tyrimą Jūsų organizacijoje?
0 Samdėme specialistus; 0 Atlikome patys;

22. Ar verslo informacijos valdymo sistema naudojama už organizacijos ribų? (Jei ne, praleiskite vieną klausimą.)
0 Taip; 0 Ne; Iš dalies __________________________

23. Kas naudoja informacijos valdymo sistemą už organizacijos ribų: (Galite pažymėti kelis atsakymo variantus)
0 Organizacijos filialai; 0 Partneriai; 0 Klientai; Kiti __________________________

24. Kokie Jūsų manymu informacijos valdymo sistemos trūkumai: (Galite pažymėti kelis atsakymo variantus)
0 Didelės išlaikymo išlaidos;
0 Didelės išlaidos atnaujinant ar tobulinant programinę įrangą;
0 Sunkus informacijos atnaujinimo procesas;
0 Trūksta specialių funkcijų;
0 Informacija mažiau apsaugota;
0 Techniniai nesklandumai;
0 Nėra trūkumų;
Kita __________________________

25. Kaip dažnai investuojate į informacijos valdymo sistemą:
0 Kelis kartus į metus;
0 Kas metus;
0 Kelis kartus į 2 metus;
0 Kas du metus;
0 Daugiau nei kas du metus;
0 Daugiau nei kas 5 metus;

26. Ar norėtumėte tyrimo rezultatus gauti elektroniniu paštu?
0 Ne; 0 Taip, atsiųskite šiuo el. paštu _____________________

Dėkojame už atsakymus!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.