Algoritmai

ALGORITMAI

2 Paaiškinkite algoritmo kilmę.
Žodis “algoritmas” kilęs iš 9 a. Gyvenusio uzbekų kilmės arabų matematiko ir astronomo Muchamedo ibn Musa al Chorezmio lotyniškai parašyto vardo Algorithmi. Šis mokslininkas sudarė keturių aritmetikos veiksmų su dešimtainiais skaičiais taisykles, kurias Europoje imta vadinti “algoritmu” ir jam suteikta platesnė prasmė – juo pradėta vadinti įvairių veiksmų su duomenimis aprašus, o dar platesne prasme – ir bet kurių darbų aprašus.
3 Kokias žinote algoritmų savybes? Paaškinkite kaip jas suprantate.
a) diskretiumas
b) aiškumas
c) masiškumas
d) rezultatyvumas
e) baigtumas
Diskretumas, tai kai algoritmo uždavinys ar koks nors atliekamas darbas, yra išskaidomas į atskirus veiksmus.
Aiškumas, tai savybė, kurią turi tenkinti visi algoritmai.
Masiškumas, kai vienu algoritmu išsprendžiamadaug to paties tipo uždavinių.
Rezultatyvumas, kai atlike bet kurį algoritmą, turime gauti rezultatą. Pats rezultatas suprantamas plačiąja prasme.Pvz: tai gali būti ne tik duotos lygties sprendiniai, bet ir pranešimas, kad lygtis sprendinių neturi arba kad blogai parinkti pradiniai duomenys, dėl to šio uždavinio sprendimas netenka prasmės.
Biagtumas, kai gauname rezultatą ir atliekamų veiksmų skaičius turi būti
baigtinis.

ALGORITMINĖS IR PROGRAMAVIMO KALBOS

1. Kodėl algoritmams užrašyti netinka šnekamosios kalbos?
Sudėtingesnius algoritmus gana sunku glaustai užrašyti šnekamąja
Kaklba, o užrašius – vienareikšmiškai suprasi. Kyla pavojus, kad ne visi vienodai supras tą patį algoritmo užrašą. Jeigu jį vienaip supras žmogus, kitaip kompiuteris, tai atlikdamas tokį algoritmą, išspręs ne tą uždavinį, kurio tikėjosi žmogus. Kad abu suprastų viską tiksliai, reikia aprašyti pagal iš anksto sutartas taisykles.
2. Vietoj daugtaškių parašykite praleistus žodžius:
Algoritmams užrašyti vartojamas algoritminės kalbos, programoms – programavimo kalbos. Anksčiau skirtumas tarp algoritminių ir programavimo kalbų buvo……., dabar tos pačios kalbos taikomos ir….., ir….. užrašyti.

Tesinys 24 -ojo pragrafo:

3. Iš kur kilęs Paskalio programavimo kalbos pavadinimas?
Šią kalbą apie 1970 metus sukūrė pasaulio garso programuotojas Niklausas Virtas . Pavadino ją žymaus prancūzų filosofo ir matematiko Blezo Paskalio vardu.
4. Kam reikalingi sutartiniai žodžiai?
Jie reikalingi tam, kad kompiuterio klavitūruje yra ribotas ženklų skaišius.
6. Ar programavimo kalbos abėcėlėje gali būti tokių simbolių, kurių nėra kompiuterio abėcėlėje?
Gali

REIŠKINIAI

1. Išvardinkite Paskalio kalboje vartojamus aritmetinių operacijų žymenis.
a) sudėtis.
b) atimtis.
c) daugyba.
d) dalyba.
2. Kodėl sveikųjų skaičių dalybos operacijos Paskalio kalboje žymimos žodžiais?
Todėl kad kompiuterio klavitūra turi ribotą matematinių simbolių skaičių, jų pritrūkus, tenka vartoti žodinius žyminius.
3.Kada vartojama operacija div, o kada mod?
Div yra dalyba, o Mod – liekana. Šiuos žodžius naudojame , kai norime iš sveikųjų skaišių gauti dalmenį – tik sveikąją skaičiaus dalį, tai dalybos operacija žymime div, o jeigu liekaną mod.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.